Friss híreink

2024.03.30.

Bary József: A tiszaeszlári bűnper   Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi oka

1882 húsvétján nem csak az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítése, halála és dicsőséges feltámadásának évfordulója miatt volt fontos dátum a magyar néplélek számára. Sajnos még egy szomorú évforduló is köthető 1882 április elsejéhez. Ezen a napon veszített el a magyarság egy 14 éves ártatlan szűzleányt – de reményeink szerint nyert egy újabb kis szentet. Solymosi Eszter és egyben a magyarság tragédiáját 1884-ben pecsételte meg a bírósági ítélet, melyben minden vádlottat felmentettek. A nagy pert az egész világon élénk érdeklődés kísérte, a hitsorsosok minden követ megmozgattak a vádlottak érdekében. A bűnösök mosdatását és ártatlanná vedlésüket számos irodalmi mű segítette a későbbi évtizedekben, többek között a védelem fejének, Eötvös Károlynak A nagy per c. háromkötetes regénye. E mű meseszövéseire válaszul határozta el Bary József vizsgálóbíró, hogy megírja A tiszaeszlári bűnper c. majd’ 850 oldalas visszaemlékezéseit melyben a nyomozás és a per, valamint az összes, üggyel összefüggésben jelentkező mozzanat bemutatására és dokumentálására vállalkozott. Műve 1945 előtt négy kiadást ért meg, míg utána – jelen kiadásunkkal együtt – szintén négyet. Igazságra való törekvésével némileg ellensúlyozza Eötvös, Krúdy és a többi szerző politikai indítékkal született könyvének társadalmi hatásait. Továbbá fontosnak tartottuk, hogy az eddig megjelent, vérvád-témakörbe tartozó kötetünket Bary jelen könyvén kívül kibővítsük még egy munkával, nevezetesen Fern Atanáz: A zsidó rituális gyilkosságok igazi oka c. tömör tanulmányával is.

Luzsénszky Alfonz: A Talmud magyarul

2024.03.07. Vélhetően nem kell bemutatnunk látogatóinknak Luzsénszky Alfonzot. Már négy művével is szerepel repertoárunkban. Az ismertebbek egyike A zsidó nép bűnei, míg a kevésbé ismertek közül az Asszonyok könyve című munkája van közreadva. Jelen műve szintén az ismertebbek közé tartozik, de azt is meg mernénk kockáztatni, hogy talán a legismertebb, amivel azonosítják nevét. 90 évvel ezelőtt is lavinát indított el és vélhetően 90 év múlva is a legindulatosabb viták tárgyát fogja képezni. Pedig „csupán” a fordítója volt egy alkotásnak. Sajnos sokszor nem mindegy, hogy ki fordít le valamit… Luzsénszky Talmud-fordítása kiverte a biztosítékot bizonyos körökben és támadások össztüzébe került emiatt. Amivel csak annyit értek el, hogy fordítását tucatszor adta ki újra és újra, megalapozva ezzel az évszázados ismertségét. Ilyen előzmények után ott a helye digitális könyvespolcunkon ennek a kötetnek is!

 

 


2024.02.18Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz év története.

Aki rövid, tömör, lényegre törő leírást szeretne Európa 1920 és 1940 közötti történelméről, feltétlenül olvassa el Nevelős Ágoston: Az utolsó húsz év története című munkáját, mert tényleg csak a lényeggel foglalkozik. Mindezt pedig olyan izgalmas előadásmóddal tárja elénk, hogy kis füzetét szinte nem tudjuk letenni. A nekünk, magyaroknak pedig a különösen fontos sorskérdésekkel kiemelten foglalkozik.

 

 

 


2024.01.25. Vízöntő: Technológia

Még egy bejegyzés erejéig térjünk vissza Spengler Ember és gép-jéhez, illetve Tudós-Takács János Spengler művéről írt gondolataihoz: Kínálatunkban van még egy szerző, aki érintette ezt a nem csak filozófiai, hanem nagyon is valós fizikai kihívást, ami a gép, azaz a technológia jelent az emberiségre. A technológia, mint olyan, nem csak áldás, hanem jellegénél fogva átok is. Az sajnos csak nagyon kevés gondolkodó embernek adatott meg, hogy a gépek megjelenésével és azoknak villámcsapás gyorsaságú fejlődésével felismerjék árnyoldalát is a lehengerlő újításoknak. Ezen kevesek egyike volt Vízöntő is, akinek az írásait A XX. század pestise című kötetbe gyűjtöttük össze. Technológia című írása is ide kívánkozik, csatlakozva vele a fent említett filozófusokhoz és kiegészítve őket korokon átívelő magvas gondolataival.

 

 


2024.01.24. Malán Mihály: A budapesti tanoncok testfejlődése

Malán Mihály, a kiváló antropológus, nagyon sok statisztikai adatot gyűjtött és rendszerezett pályafutása során, mely az egyik legfőbb alapja volt a magyar lakosság testi adottságainak megismeréséhez. Ez a kis dolgozata is egy olyan részlete életművének, melyet idehaza csak kevesen kutattak. Kínálatunkban megtalálható további írásait is érdemes elolvasni, hogy az antropológiai kutatások nehézségeivel, szerteágazásával, bonyolultságával milyen úttörő munkát vállalt magára kortásaival egyetemben. Jelen munkája A budapesti tanoncok testfejlődése címet viseli.

 

 

 


2024.01.15. Tudós-Takács János: Megújulás a feladatunk vagy pusztulás a sorsunk?

Továbbra is Oswald Spengler művénél maradva: egy nagyon figyelemreméltó értékelés született 2001-ben Tudós-Takács János tollából. Spengler művének 23 évvel ezelőtti kiadásának utószava volt ez az írás, mely összegezte Spengler korszakokon átívelő gondolatait az ember és a gépek viszonyáról. Tudós-Takács János kritikai észrevételeket is megfogalmaz Spengler művéről, így a két filozófus gondolatai együtt alkotják azt a szintézist, mely nekünk, olvasóknak a helyes szellemi perspektívát jelöli ki. Itt érhető el: Tudós-Takács János: Megújulás a feladatunk vagy pusztulás a sorsunk?    

 

 

 


2024.01.12. Oswald Spengler: Ember és gép

OSWALD SPENGLER az elmúlt világháború után, a frissen kötött béke reménykedő éveiben belekiáltotta a világba az intő szózatot: csak a kezdetén vagyunk a nagy katasztrófáknak, új háborúk következnek és ezek még borzalmasabbak lesznek, mint az úgynevezett világháború. Kimondotta azt is, hogy az európai ember önmaga fogja lerombolni kultúrájának büszke alkotásait, hogy egy új barbarizmus korszakába léptünk, amely az európai műveltség bukásával, a Nyugat alkonyával egyértelmű. Az új világégés kellős közepén nem akarjuk eldönteni, igaza volt-e Spenglernek vagy sem, vajon csupán a háborúvesztés pesszimista prófétája szólt-e belőle vagy a világtörténelem egyik legnagyobb bölcselője értelmezte-e helyesen korunkat.

– írta fülszövegben a kötet szerkesztője. Nos, azóta mindannyian tudjuk, sejtük, vagy legalábbis a jelekből arra következtetünk, hogy Spenglernek igaza volt. A vén Európa haldoklik és halálsikolya mindenkit gondolkodásra kellene, hogy sarkalljon. Olvassuk el Spengler korszakos művét, az Ember és gép-et, majd ezután – ha van rá módunk -, szerezzük be tőle A nyugat alkonyát is!  

 


2023.12.24. Karácsonyi imádság! A Hídfő 1966. decemberi lapszámának cikkével – mely vélhetőleg Fiala Ferenc tollából született – kívánunk mi is minden látogatónknak áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt! Akinek még hiányzik esetleg a karácsonyfa alól egy-két virtuális könyv, ma egy szép nagy, 25%-os kedvezménnyel be tudja szerezni, csak használja a karacsony kuponkódot!      

 

 

 


2023.12.21. Dr. Istóczy Győző: A magyar nemzetet megillető hely az európai népcsaládban Istóczy Győzőről leginkább az a kép él a köztudatban, hogy nyíltan antiszemita és zsidófaló volt, így kiírta magát a kultúremberek közül. Ez a kép hamis és csak részben igaz. Igaz, hogy megalapította az Antiszemita pártot de nem egy vérgőzős barbár, hanem nagyon is intelligens, több nyelven beszélő, Európát bejárt jogászember volt, akit mindig is fajtája iránti féltő szeretet vezérelt. Kevesen tudják, hogy született egy (ős)történeti-nyelvészeti tanulmánykötete is, mely A magyar nemzetet megillető hely az európai népcsaládban címet viseli és minden műve közül talán ebben mutatkozik meg igazán szellemi gazdagsága, műveltsége. Mi a magunk részéről nagyon szeretjük újrafelfedezni ezeket a majdnem elfeledett, klasszikus tudást magukban hordozó opuszokat. Reméljük, hogy olvasóink is.  

 

 

 


2023.12.13. Juhász Andor: Halló, itt Róma! Mussolini Olaszországáról már több művet is közöltünk tartalmaink között, de olyan személyes tapasztalatból fakadót, mint Juhász Andor beszámolóját, még nem. Mert az alapvetően útleírásként kiadott mű ettől sokkal több: egy olyan impresszió, mely magában egyesíti Olaszország kulturális, a társadalmi, a politikai és lelki megújulásának összefoglalóját. Regényes beszámoló, mely a nehezebb témákat is könnyedén, élményszerűen adja át olvasójának. Fiataloknak is kifejezetten ajánlott olvasmány, mivel a serdülő fiúk szemüvegén keresztül vizsgálja az Örök Várost és környezetét és szeretteti meg nem csak Olaszországot, hanem az olvasást is.      

 

 

 


2023.11.17. Méhely Lajos: A zsidó rituális gyilkosságokról Méhely Lajos munkásságához képest sajnos nagyon szerényen van képviselve hasábjainkon. Ezen a hiányosságon kívánunk kicsit változtatni most. Bemelegítésképpen saját lapjában, A Cél-ban, 1935-ben megjelent cikkével kezdjük a sort, mely témájában kapcsolódik több, mostanában megjelent kötetünkhöz is. A zsidó rituális gyilkosságokról szóló szenvedélyes írása mától elérhető oldalunkon. A téma iránt érdeklődőknek ajánljuk többek között Huber Lipótnak tudományos alapossággal megírt és közel 200 képpel ellátott grandiózus munkáját: A vérvád történetének vázlatát, az Óda Solymosi Eszterhez című, korabeli vers- és illusztrációgyűjteményünket, valamint Marschalkó Lajos Tiszaeszlárját.      

 

 

 


2023.11.12. Malán Mihály: A székelyek termete Malán Mihály legutóbbi írásának megjelenésekor jeleztük, hogy több hasonló kis tanulmány is fogja még követni azt. Ennek az ígéretünknek teszünk most eleget A székelyek termete című füzetével, mely tudományos alapossággal vizsgálja meg és rendszerezi az ide vonatkozó adatgyűjtés eredményeit.        

 

 

 


Huber Lipót: A vérvád történetének vázlata2023.11.05.

Vérvád – vérgyilkosság – rituális gyilkosság Ezek a kifejezések nem újkeletű dolgok. Külföldön a vérvádnak könyvtárnyi irodalma van, mely évszázadról-évszázadra gyarapodott a vélt vagy valós vérgyilkossági eseteknek köszönhetően. De mi is az a vérgyilkosság? Egy olyan, főleg vallási meggyőződésből, babonás hitből fakadóan elkövetett gyilkosság, mely cselekménytől az elkövető kiengesztelődést, megbocsátást vár el saját maga iránt Istentől és célja az áldozatbemutatás általi feloldozáshoz jutás. Emellett felmerül még a gyűlölet és a bosszú eshetősége is. Gyűlölet Jézus Krisztus iránt, bosszú a kereszténység megalapítása miatt. A gyilkosság során az áldozat vérével végzett különböző rituálék adják tárgyunknak lényegét, ennek az áldozati vérnek a megléte a kulcsa az egész cselekménynek. Huber Lipót kutatásai során megállapítja, hogy a XIII. századtól kezdve maradtak fenn írásos adatok arra vonatkozóan, hogy zsidók keresztény vért használnak rituális célokra. Valószínűleg mindezekre korábban is volt példa, de a nyomda feltalálása és az információáramlás körülményes mivolta miatt ezeknek az eseteknek a lejegyzésére és áthagyományozására sokkal kevesebb lehetőség nyílt, mint párszáz évvel később. Magyar nyelvű és elfogulatlan tudományos értekezés e tárgyban Huber jelen művének megjelenéséig nem állt rendelkezésre, ezért hiánypótló munkának tekinthetjük. Megtudhatjuk belőle azt is, hogy mivel a fiatal (szűz) áldozatoknak keresztény mivoltuk miatt vették vérüket, a Katolikus Egyház nagyon sok esetben beatifikálta (boldoggá avatta), kanonizálta (szentté avatta) és évszázadokon át tisztelettel vette körül emléküket. Általánosságban így volt ez a II. vatikáni zsinatig, amikor a liberalizáció következtében visszavontak minden velük kapcsolatos kultuszt, tiszteletüket elfojtották. Erre a liberális történetírás is vérszemet kapott és ezt az évszázadokon átívelő történelmi eseményhalmazt, világi és egyházi nyomozások eredményeit, könyvek garmadáit és mártírhalált halt keresztények emlékének százait dobták egyszerűen a felejtés szemeteskosarába és tették mára nevetség tárgyává az ilyen eseteknek a felvetőit. Hivatkozási alapjuk minden esetben az alábbiakra szorítkozik: a rituális gyilkosságok kitalációk, hazugságok, antiszemita uszítások eredményei voltak csupán. Sok esetben az áldozat létezését is kétségbe vonták (csak kitalált történet volt), de legtöbb esetben az elbagatellizálás (a gyermek csak figyelmetlenségből veszítette el életét), az áldozathibáztatás (a gyermek öngyilkos lett) és a gyilkosság tényének figyelmen kívül hagyása (kínzásokkal csikarták ki a tanúvallomásokat a vélt gyilkosokból) voltak az okok az addigi nézetek felülbírálásához. Mindenki hibás volt tehát, csak az elkövetők nem. Huber művéhez több, mint 170 illusztrációt csatoltunk, melyek mind korabeli festmények, freskók, fa- és rézmetszetek, valamint szobrok, amelyek tértől és időtől függetlenül beszédes mementók a vérvádak valódiságát tekintve. Figyelem! Ebben a műben nagyon szuggesztív erejű, helyenként rendkívül brutális és felkavaró ábrázolássokkal találkozunk, ezért olvasását szigorúan csak 18 éven felülieknek ajánljuk! Ember- és állatkínzásoknak garmadája rajzolódik ki szemeink előtt mind az írott, mind pedig az illusztrált részeiben. Ép ésszel felfoghatatlan és mérhetetlen gyűlölet lett dokumentálva Huber 50 fejezetet számláló cikksorozatában, mely az elmúlt 800 év leghíresebb vérvád-eseteit és ezeknek lélektanát, szociográfiáját veszi górcső alá. Ismételjük: Egyes esetekben rendkívül realisztikus és véres illusztrációkkal ellátott művet csak felnőtt olvasóinknak javasoljuk.


2023.10.08. Zivuska Andor: Bűnös-e Marietta?

Marschalkó Lajos nemrég publikált kisregényének, a Bűnös Marietta?-nak meleg fogadtatása volt 1932-ben. A kritika is elismerően nyilatkotozzróla, melyről Zivuska Andor írt egy méltatást a Debreczeni Ujság 1932. július 17-i lapszámában.        

 

 

 

 


2023.09.30. Marschalkó Lajos: Bűnös Marietta?

Az előző kiadványunkat, A pók-ot, úgy jellemeztük, hogy egy kisebbfajta történelmi eseménynek számít. A ma publikált e-könyvünk sem kevesebb, szerzőjét tekintve pedig világhírű író, újságíró. Van szerencsénk bemutatni Marschalkó Lajosnak egy olyan művét, ami még pályája legelején született és még csak az ígéretes, fiatal írói gárda tagságát gazdagította. Egyik legelső regénye olyannyira ismeretlen a nagyközönség előtt, hogy az olyan tematikus oldal, mint a marschalko.hu sem ismeri, de még csak a Wikipedia sem tesz róla említést. Árverésen tudomásunk szerint csak kétszer fordult elő – a világháló szerint. A Bűnös Marietta? című kisregénye a Nyíl Klasszikus Regényújság 59. számában jelent meg és jellemzően ma is alig bukkan fel belőle példány, holott többezres példányszámban nyomták egykoron. Gyűjtőknek, az író rajongóinak, életrajzkutatóknak, krimikedvelőknek és az olvasás szerelmeseinek – egyszóval mindenkinek kötelező!  

 

 


2023.09.15. Farkas László: A pók

Egy kisebbfajta történelmi esemény a mai kiadványunk! Mint ahogy napokkal ezelőtt elkezdtük beharangozni, Farkas Lászlónak az 1939-ben nagy nehezen megjelentetett regénye, A pók mára szinte teljesen beszerezhetetlen, ami által ismeretlen munka még a gyűjtők körében is! A könyv viszontagságos útjáról, kiadásának nehézségeiről, elkobzásáról, elhallgatásáról, majd 1945-ös betiltásáig már beszámoltunk egy korábbi cikkünkben, illetve írói körökben a kritikai fogadtatásáról is publikáltunk egy rövid anyagot. Az izgalmakkal teli, letehetetlen mű tehát mától elérhető repertoárunkban, mindenkit bíztatunk az elolvasására és újrafelfedezésére!  

 

 

 


2023.09.14. A Bessenyei körben elismeréssel fogadták Farkas László Pók c. regényének bemutatását

Hogyan vélekedett a kritika Farkas László könyvéről, melyet leginkább Dövényi Tarnopol-jához lehet hasonlítani? Itt elolvasható. Farkas László méltán népszerű és beszerezhetetlen könyve holnaptól elérhető weboldalunkon, mely – túlzás nélkül – egy kisebb fajta szenzációval is felér! Könyvtörténelmi esemény 24 óra múlva, de addig is beszéljen róla a kritika!      

 

 

 


2023.09.10. Dr. Malán Mihály: A hadikfalvi székelyek szem- és hajszíne

Malán Mihály, a neves antropológus eddig sajnos csak egyetlen munkájával szerepelt kínálatunkban, nevezetesen A német sterilizációs törvény és végrehajtása. Jelen füzetét még számos másik fogja követni, tekintettel személyének és életművének jelentőségére. Kortársaitól viszonylag szerencsésebb életutat tudhat maga mögött, mert tudományos munkásságának és objektív szemléletének köszönhetően az új rendszerben is megkerülhetetlen alakja maradt a hazai antropológiai kutatásnak. Jelen műve: A hadikfalvi székelyek szem- és hajszíne  

 

 

 


2023.09.09.Bágyoni Váró Andor: A pók az első zsidókutató regényünk

Dövényi Nagy Lajosnak a Tarnopolból indult el… című könyvében olvasottakkal vetekszik Farkas László: A pók c. ultrarealista regénye, mely brutálisan nyersen, a valósághoz teljesen hűen mutatja be a háború előtti paraszti és polgári viszonyokat, hogy milyen az, amikor a pók kiveti a hálóját és áldozata fennakad a kölcsön uzsorakamatán. A pók nem öli meg szerencsétlent azonnal, hanem először gúzsba köti, hogy megfossza a menekülés legkisebb esélyétől is, majd pedig szépen lassan kiszívja minden életnedvét, hogy az kínok kínja között múljon ki – azért, hogy ő maga élhessen és szedhesse további áldozatait. Tegnapi bejegyzésünkben bemutattuk e könyv göröngyös útját, amely szimbolikusan szintén az általa bemutatott pók áldozata lett. Ezt a művet mindenkinek ismernie kell! Hamarosan kínálatunkban! Bágyoni Váró Andor: A pók az első zsidókutató regényünk

 

 


2023.09.08. Bágyoni Váró Andor: A pók az első zsidókutató regényünk

Magyar szerzőtől kevés olyan szépirodalmi művet tudnánk felsorolni, mely a 19-20. századi társadalmi-gazdasági helyzetét kívánja elemezni kifejezetten a keletről beszivárgó-bevándorló népek okozta egyre inkább kiszélesedő kérdés szempontjából. Az egyik ilyen munka talán Bartha Miklós Kazárföldönje, mely irodalmi stílusa ellenére inkább társadalomtudományi elemzés. Ott van még a Tharaud-fivéreknek A kereszt árnyéka c. opusza, de ők viszont csak egy kelet-magyarországi zsidó diaszpóra belső életét és nem a társadalomra gyakorolt hatásait mutatták be egyébként megrázóan közeli képen. Említhetnénk még Weressné Elekes Viola: erdélyi írónőnek A kaftán című regényét még, vagy Dövényi Nagy Lajosnak a Tarnopolból indult el… c. szenzációs cikksorozatát is, de utóbbi sajnos csak cikksorozatként jelent meg 1944. végéig (egyesek szerint 1945. elejéig). Felpétzi Győry Jenőnek A soproni zsidókapuja a középkorban játszódik, ahogyan Móricz Zsigmond Fortunátusa szintén… Viszont létezik egy szinte teljességgel ismeretlen munka, mely a velejéig hatol a témának, csodálatos témavezetéssel és letehetetlen írói stílussal rajzolva meg azt a folyamatot, mely tragikus végkimenetelét okozta rengeteg családnak, mely egykor hazáját elhagyni kényszerített sok tízezer magyart keleten, hogy elkerüljék az éhhalált. Ez a regény mára mondhatni beszerezhetetlen, aukciókon 10 évente egyszer bukkan fel, akkor is súlyos 10 ezrekkel licitálnak érte egymásra a gyűjtők. Nem is csoda, hiszen a könyv életútja is rögös volt, nem merte kiadni senki, majd elkobzások, tiltások, elhallgatás jellemezte azt az 500 példányt is, melyet nagy nehezen mégis sikerült megjelentetni. Mivel titokzatos kezek eltüntették a könyvpiacról és a kiadó is elállt az újabb kiadástól, valamint az 1945-ös index is további beszolgáltatásra ítélte, az is egy kisebb fajta csoda, hogy létezik még belőle néhány példány magántulajdonban. Szóval közlésre és olvasásra is mindenképpen érdemes, sőt, ilyen előélet után mindenkinek kötelessége újra felfedezni Farkas László: A pók című, szívet és öklöt egyaránt összeszorító döbbenetes regényét, melyet Bágyoni Váró Andor újságíró úgy jellemzett 1944-ben, hogy „az első zsidókutató regényünk”. Hamarosan kínálatunkban!


Dövényi Nagy Lajos: Vérrel folyó Kubán vize2023.09.05. Dövényi Nagy Lajosnak már számos írása megtalálható kínálatunkban, köztük olyan ritkaság és könyv alakban eddig soha meg nem jelent úti riportja, mint a Bolyongás Kazárföldön. Ezúttal ismét egy különlegességgel készültünk, amelyben a szerző a sokoldalúságát bizonyítja – nem is akármilyen módon. Történetírói vénáját volt már alkalma bemutatni nekünk a Vérben és vasban című könyvében, melyet Gárdonyi híres regényének, az Egri csillagoknak a folytatásának szánta. Most megint kitett magáért, mert jelen munkájában ismét a történelem hullámainak kellős közepére repít minket: az őshazát keleti irányba elhagyó magyarok történetét rajzolja meg a Vérrel folyó Kubán vizében.

 

 

 Farkas István: A magyar fajta védelme 2023.07.03.

Farkas Istvánnak: A magyar fajta védelme c. füzetével indítjuk a júliust. A műben egy, a magyarság megmaradásáért mélységesen aggódó püspök szavai rázzák fel a az olvasót és ébresztenek mindenkit tevékeny közreműködésre népünkért. Ritka és értékes munka, jó szívvel ajánljuk!        

 

 

 

 


Milotay István: Olaszliszka 2023.06.01.

Milotay István újságírólegendánk néhány cikke már olvasható adatbázisunkban. Amíg első teljes kötetének pubikására sor kerül, fogadják olvasóink ízelítőül Olaszliszka című, remek szociológia írását, melyet leginkább a Goncourt-díjas Tharaud-fivéreknek: A kereszt árnyéka című regényére hasonlít mind témaválasztásban, mind stílusban. 

 

 Dobszay Károly: Bumeráng 2023.05.23. Megboldogult Dobszay Károly szerkesztésében megjelent és általa ránk hagyományozott kiadványoknak utolsó darabja következik most. Hasonlóan, mint az előző esetben, a téma most is Sértő Kálmán, illetve körülötte kialakult vita. A költő versesköteteinek új, hazai kiadása váltott ki parázs vitát egykor, melynek továbbfejlődése késztette Dobszay Károlyt arra, hogy egy újabb brosúra keretében vegye védelmébe Sértő Kálmánt és az ő szellemi hagyatékát. Bumeráng – Újabb adalékoka Sértő-vitához című kötet sem hiányozhat sem Sértő Kálmán, sem pedig Dobszay Károly tisztelőinek virtuális könyvespolcáról! Az előző füzet itt érhető el: Dobszay Károly: Az igazság védelmében.  

 

 

 


Óda Solymosi Eszterhez Marschalkó Lajos: Tiszaeszlár2023.04.05.

Az utóbbi napokban publikáltuk Marschalkó Lajos Tiszaeszlár című művét, valamint e könyvnek egy méltatását a Magyar Élet c. napilapból, 1944-ből, mely a Még mindig kísért a tiszaeszlári vád… címet viseli. E tematikus publikációkat ma egy újabb művel bővítjük. Az Óda Solymosi Eszterhez egy vers- és illusztrációskötet, melynek tartalma kivétel nélkül a tiszaeszlári per ideje alatt, 1882-84 között készült. A festményeket, illusztrációkat, verseket és karikatúrákat tartalmazó munka Marschalkót idézve: „a magyar fajvédelem hőskorában” keletkezett és az azóta eltelt 140 évnek a reakcióit eleveníti meg és tárja szemeink elé, visszarepítve minket Istóczy, Ónody és a többiek korába. Mind a szöveges, mind a képi tartalom szinte teljesen ismeretlen azóta is a nagyközönség számára, reméljük, hogy ugyanolyan izgatottsággal fogja mindenki olvasni, amilyen izgatottsággal készítettük elő e művet! Ínyenceknek kötelező, mindenki másnak pedig ajánlott olvasmány!

 Szálasi Ferenc: Nagytér, élettér, vezetőnép 2023.03.12. Szálasi Ferenc halálának évfordulója megfelelő apropó ahhoz, hogy Nagytér, élettér, vezetőnép című eszmefuttatását a publikum elé tárjuk. Műfaja politikai filozófia, mely az előadásának évében, 1943-ban, nagyon is reálisnak tűnő jövőképet vázolt a jelenlévők elé. Ausztráliában, Sydney-ben jelent meg 1982-ben, a Hungarista Mozgalom kiadásában. Kínálatunkban megtalálható még Szálasi Ferenc alapvető munkája és 3 beszéde is.

 

 

 


Dr. Angyal Pál: Fajvédelem és büntetőjog 2023.03.05. Dr. Angyal Pál, a nagynevű jogász szerepel már korábbról repertoárunkban. Hatalmas életművéből most egy újabb munka került fel a kínálatunkba: Fajvédelem és büntetőjog címmel. Témája a címéből következően adott, ami most egy kicsit kényesen hangzik, de akkor, a ’30-as években minden túlzás nélkül hétköznapi volt. Ínyenceknek csemege!

 

 

 Hubay Kálmán: Vallok magamnak 2023.01.31.

Jelen munka egy igazi unikumnak számít. Hubay Kálmánnak fiatalkori (1922-1925 közötti) szépirodalmi munkáit gyűjtötte egy csokorba Vallok magamnak cím alatt. Hubayt elsősorban a politikai életből ismerjük, szépirodalmi megnyilvánulásai a nagyközönség számára szinte teljesen ismeretlenek. Ezáltal a szerző életének és lelkének egy teljesen új dimenziójába nyerünk betekintést. A mű magánkiadásban és rendkívül kis példányszámban látott napvilágot tavaly. A könyvesboltok polcain kár keresni, hiszen kereskedelmi forgalomba nem került. Digitális formában csak nálunk kapható! Ezúttal mondunk köszönetet a kiadónak, hogy az elektronikus változatot rendelkezésünkre bocsátotta!

 

 Dobszay Károly: Az igazság védelmében 2023.01.07.

Eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk minden tisztelt Olvasónknak! Idei első publikációnkat Sértő Kálmánnak szenteljük, azon belül is hányattatott életének, akit még halálában sem hagytak nyugodni. Dobszay Károly tollából született meg ez a rövid kis szösszenet, de a szükség szülte. Sértő is eldicsekedhet azzal a teherrel, amelyet pusztán azért kellett cipelnie, mert lelkiismerete azok közé vitte, akik kiemelték őt a liberális budapesti posványból. Dobszay Károly életművének egy töredékét ránk hagyta, melynek ez az utolsó előtti, ikonikus darabja. Mindenki épülésére! 

 

 Elhunyt XVI. Benedek pápa 2022.12.31.

Elhunyt XVI. Benedek pápa. Húsba vágó írás született az eltávozott pápáról egykoron. Igaz, nem XVI. Benedekről, de az írás lényegén nem változtat. Sőt! Aktuálisabb, mint valaha! Felhívjuk olvasóink figyelmét a december 31-ig beváltható 20% kedvezményt biztosító kuponkódra is. A vásárlás során az OLCSOBBAN kuponkódot kell megadni, és máris egyötödével csökken a végösszeg!


2022.12.05. Süllős Lenke: Októberi énekek Emlékezzünk meg ma az egykori hungarista költőnőről, Süllős Lenkéről, aki alig néhány éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Verseskötetét – ami néhány világnézeti cikkét is tartalmazza – szerkesztőjének, Dobszay Károlynak köszönhetjük, mely a tizenkettedik a sorozatban. Csemege a magyar nemzeti emigráció kutatóinak. Felhívjuk olvasóink figyelmét a december 31-ig beváltható 20% kedvezményt biztosító kuponkódra is. A vásárlás során az OLCSOBBAN kuponkódot kell megadni, és máris egyötödével csökken a végösszeg!


2022.11.26. Egy rossz és egy jó hír Tisztelt Látogatóink! Kezdjük először egy rossz hírrel: Portálunk 2016-os indulása óta -, tehát több, mint 6 éve – nem változtattunk a kezdeti árainkon. Kiadványaink tarifáit szándékosan tartottuk a minimumon, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek azok a ritkaságok, melyeket tematikusan hozunk olvasóink elé. Sajnos ezen nehéz szívvel, de kénytelen vagyunk változtatni. Mindenki számára ismertek a világpolitikai események és az elszabaduló infláció… Az árak emelkedése a webszolgáltatónkat sem kerülhette el. Az eddig megszokott webtárhelyért 2023-ban már többet fognak elkérni, mellyel minket is belekényszerítenek némi áremelésbe. Az eddigi árszabásaink oldalszám szerint alakultak. Egy összehasonlítással mutatjuk be az eddigi, és 2023. januárjától esedékes árainkat:

Oldalszám Ár Új ár (2023-tól)
10-19 100 ft 200 ft
20-29 200 Ft 300 ft
30-39 300 Ft 400 ft
40-49 400 Ft 400 ft
50-59 400 Ft 450 ft
60-69 450 Ft 450 ft
70-79 450 Ft 500 ft
80-89 500 Ft 500 ft
90-99 500 Ft 550 ft
100-109 550 Ft 550 ft
110-119 550 Ft 600 ft
120-129 600 Ft 600 ft
130-139 600 Ft 650 ft
140-149 650 Ft 650 ft
150-159 650 Ft 700 ft
160-169 700 Ft 700 ft
170-179 700 Ft 750 ft
180-189 750 Ft 750 ft
190-199 750 Ft 800 ft
200-209 800 Ft 800 ft
210-219 800 Ft 850 ft
220-229 850 Ft 850 ft
230-239 850 Ft 900 ft
240-249 900 Ft 900 ft
250-259 900 Ft 950 ft
260-269 950 Ft 950 ft
270-279 950 Ft 1000 ft
280-289 1000 Ft 1050 ft
290-299 1050 Ft 1100 ft
300-309 1100 Ft 1150 ft
310-319 1150 Ft 1200 ft
320-329 1200 Ft 1250 ft
330-339 1250 Ft 1300 ft
340-349 1300 Ft 1350 ft
350-359 1350 Ft 1400 ft
360-369 1400 Ft 1450 ft
370-379 1450 Ft 1500 ft
380-389 1500 Ft 1550 ft
390-399 1550 Ft 1600 ft
400-409 1600 Ft 1650 ft
410-419 1650 Ft 1700 ft
420-429 1700 Ft 1750 ft
430-439 1750 Ft 1800 ft
440-449 1800 Ft 1850 ft
450-499 1850 Ft 1900 ft
500-599 2000 Ft 2250 ft
600-699 2250 Ft 2500 ft
700-799 2500 Ft 2750 ft
800-899 2750 Ft 3000 ft
900-999 3000 Ft 3250 ft

Némi vigasz a keserűségben, hogy az eddig is minimáláras kiadványainknak csak alig érezhetőn fognak megemelkedni. Amint látható, jellemzően csak a kevesebb oldalszámmal rendelkező írásoknál szembetűnő az árváltozás, a vaskosabb könyveknél elenyésző a különbözet. Az új árszabás 2023. januárjától lép életbe, addig mindenki az eddig megszokott alacsony áron tudja beszerezni a kiszemelt termékeket. Külön felhívjuk a figyelmet Az ekonyv.org teljes repertoárja 2016-2020 című könyvgyűjteményre, mely a jelzett időszak teljes anyagát felöleli. Az egyébként több, mint 168 ezer forintot érő tételek még töredék áron: 12.900 forintért vásárolhatók meg. Januártól ez a gyűjtemény is magasabb áron érhető majd el. És most jöjjön egy sokkal kellemesebb hír is: Szeretnénk vásárlóinkat némileg kompenzálni a rossz hírek miatt, ezért egy 20%-os kedvezménykupont biztosítunk minden kiadványunk megvásárlásához! A kuponkód, melyet a vásárlás során kell megadni:

OLCSOBBAN

A kuponkód korlátlanul felhasználható mindenki számára, egyetlen dologra kell csak odafigyelni, hogy december 31-ig lehet használni!


2022.11.21. Fiala Ferenc: Zöld könyv Fiala Ferenc egy remekbe szabott kis füzete következik ma, mely 1939-ben látott napvilágot – akkor még a szerző megjelölése nélkül. A névtelenség mögötti ok a hungaristák akkori tömeges letartóztatása és a Magyar Nemzetiszocialista Párt betiltása. Szálasi börtönben, Málnási rab, gróf Széchenyi Lajos is szintén a rácsok mögött van a vezetők közül. Lapokat tiltanak be. Több tucatnyi fővárosi és még több vidéki hungaristát internáltak – a hatalom dolgozott. De nem pihent a hungaristák szabadlábon lévő része sem. Hubay rákapcsolt a szervezkedésbe, Fiala pedig megírja az akkori idők legnagyobb hatású propagandakiadványát: a Zöld könyvet. A lecsukott százak helyére ezrek lépnek be a hungarista táborba… Kiváló kortörténeti írás! A mű Dobszay Károly érdeme, ez a rendelkezésünkre bocsátott anyagainak soron következő, tizenegyedik része.


2022.10.28. Fiala Ferenc: Az utolsó választás - 1939 Fiala Ferenc eddig is gazdagon szerepelt tartalmaink között, ám tovább erősítjük még néhány munkájával repertoárunkat. Ma egy 2010-ig szinte teljesen ismeretlen, ám annál fontosabb kis dolgozatát illesztjük be kínálatunkba, mely az 1939-es választásokat mutatja be testközelből, első kézből. Kis technikai infó hozzá: Eredetileg 1959-ben, a kanadai Hungarista Tájékozatató-ban megjelent 5 részes cikksorozatot 1986-ban egy füzet formátumú kiadás is követte. Jelen kiadás ennek a füzetnek a digitalizált változata. A folytatásos cikksorozat és a különlenyomat kissé eltér egymástól, mert Fiala csiszolgatott rajta kicsit közel 30 évvel az első megjelenése után. Ez a változtatás pusztán irodalmtörténeti szempontból lehet érdekes, a mű lényegét, mondanivalóját és történeti hűségét tekintve irreleváns számunkra. A mű Dobszay Károly érdeme, ez a rendelkezésünkre bocsátott anyagainak soron következő, tizedik része.


2022.10.19. Oláh György: A Kazárföldön semmi sem változott A legutóbbi Dövényi publikációnál megjegyeztük, hogy a szerző az Új Magyarság kiküldött újságírójaként számolt be úti élményeiről és tapasztalatait cikksorozatba foglalta. Nem árulunk el nagy titkot, hogy benyomásai lesújtóak voltak… Egy évvel később, 1940. augusztusában Oláh György publicista is ellátogatott a környék településeire, hogy írjon a változásokról – ha egyáltalán voltak. Akik olvasták Bartha Miklós Kazárföldönjét, azok tisztában vannak a kárpátaljai és Tisza menti állapotokkal, azzal, hogy hogyan élt a rutén őslakosság, vagy a magyar paraszti társadalom mennyire elnyomott, kihasznált helyzetben volt – saját szülőföldjén. Oláh György kitűnő szociológiai érzékkel vetette papírra élményeit, benyomásait: A Kazárföldön semmi sem változott!


2022.10.15. Szálasi Ferenc alapvető munkája és 3 beszéde Október közepén mi is lehetne aktuálisabb téma, mint a 78 évvel ezelőtti hatalomátvétel? A mai anyag nem feltétlenül kapcsolódik történelmileg a hatalomátvételhez, viszont az odáig elvezető útig mindenképpen van egy elvághatatlan szál: ez Szálasi Ferenc ideológiai rendszere. Az Út és Cél-ban fektette le a hungarizmus alapjait és ideologizálta meg a későbbi hungarista állam alappilléreit. Csemege műkedvelőknek!


2022.10.09. Dövényi Nagy Lajos: Bolyongás Kazárföldön Dövényi Nagy Lajos életrajzát olvasgatva feltűnő, hogy két cikksorozatát tartják legnagyobb bűnének – Szirmai Rezsőtől kezdődően, egészen napjainkig, Huhák Helénáig bezárólag. Az első, és terjedelemben a legnagyobb a Tarnopolból indult el…, a másik pedig a Bolyongás Kazárföldön. Míg az első műve megért egy könyvkiadást is és elevenen él ma a köztudatban, addig utóbbi munkájáról alig hallott valaki és közülük is csak nagyon keveseknek adatott meg, hogy olvassák is. Pedig ezen a művén van igazán a hangsúly, hiszen ez volt az előszobája a Tarnopolból…-nak. Dövényi kiküldött újságíróként járt Munkácson -, és mint írja – olyan benyomásokat szerzett az ottani világról, melynek eredménye ez az elementáris erővel bíró cikksorozat – majd pár évvel később a regénnyé érlelődött és a benne még mindig elevenen élő tapasztalatok irodalmi egésszé kiteljesedett Tarnoplból indult el… című zseniális opusza. Hogy mit várhatunk a Bolyongás Kazárföldön-től? Aki már olvasta a Tarnopolból indult el…-t, az valami hasonlót, csak sokkal tömörebb tartalommal, igazi szereplőkkel, valódi történetekkel. Aki pedig nem olvasta? Nos, az sürgősen pótolja! De előbb kezdje ezzel a kis munkával. A hatás nem fog elmaradni, megígérjük!


2022.09.27. Dr. Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták Egy kicsit térjünk most vissza a teológiai vonalára is. Dr. Nyisztor Zoltán kiváló elemzése került a mai kínálatunkba, melyben a baptistákat és az adventistákat veszi górcsöve alá. Hogy nem a levegőbe beszél, arról tanúskodik az alapul vett rendkívül gazdag forrásanyag mindkét szekta esetében. Dr. Nyisztor alapos munkát végzett ezzel a dolgozatával is, mint ahogyan repertoárunkban szereplő többi műve is mestermunka.


2022.09.26. Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek Mikszáth Kálmán méltatásában következzen most egy nagy magyar klasszikus: Kuthy Lajos, aki számos más írása mellett a Hazai rejtelmek című nagy regényével vált országosan ismertté. Kuthy titka, hogy a legelsők egyike volt, kik regénybe foglalták azt, ami ellen évtizedekkel később Barta Miklós, Egán Ede, Ónody Géza, Istóczy Győző, Verhovay Gyula, Simonyi Iván, stb. oly kétségbeesetten küzdöttek. (A Hazai rejtelmek 1846-47-ben jelent meg először. Hasonló témájú regénnyel talán csak Nagy Ignác előzte meg őt, a Magyar titkok c. folytatásos regényével [1844-45; majd 1908].) Jelen regény Dobszay Károly szerkesztésében látott napvilágot.


2022.09.21. Ráttkay R. Kálmán: Hitler és a magyarság Ma nézzük meg, mi volt a III. Birodalom vezérének, Adolf Hitlernek a véleménye a magyarságról. Ritka, sokat vitatott kérdéskör, melyre az elmúlt 75 év nagyon rányomta a bélyegét, mely által a tisztánlátás szinte lehetetlen. Szinte. Segít nekünk Ráttkay R. Kálmán: Hitler és a magyarság című cikkgyűjteményével a témában. Az értékes forrásmű Dobszay Károly szerkesztésében született meg.


2022.09.18. M. Katonka Mária: Hűség Nemzeti emigrációnk kétségtelenül kiemelkedő alakjai közé tartozik M. Katonka Mária újságírónő, aki minden mondatában hűségéről tesz tanúbizonyságot. Hűségéről hazájáért, fajtájáért, eszméiért. Már önmagában ez is hősies cselekedetnek számít manapság, de ha még elolvassuk az előszóban leírtakat is személyiségével kapcsolatban, akkor nem marad kérdés senkiben:

„Amikor a bolsevista horda leigázza az országot, elvbarátaival együtt ő is nyugatra menekül. A megpróbáltatás nehéz hónapjaiban élete kockáztatásával is vallja meggyőződéses elveit. Nem riad vissza a hazatoloncolás, a „háborús bűnös”-sé nyilvánítás és kiadatás lehetőségétől sem. Az amerikai egyenruhába bújt fejvadászok kihallgatják, neve a „háborús bűnösök” listájára kerül. Ennek ellenére a salzburgi börtönbe zárt és kiadatásra váró, Szálasi Ferenc által vezetett utolsó magyar koalíciós kormány család nélkül maradt tagjait látogatja és igyekszik az éhezéstől legyengült rabok életét elviselhetőbbé tenni olyan élelmiszercsomagokkal, amelyek megszerzéséért éjjeli padlósúrolást vállal amerikai katonai klubokban.”

Bizony, ilyen a Hűség. A kiadvány Dobszay Károly közreműködésével született meg.


2022.09.10. Marschalkó Lajos: Bujdosó énekek „Marschalkó Lajos, az Ismeretlen költő” címet is kaphatta volna akár a mai publikációnk. Marschalkó Lajos leginkább politikai és történelmi írásairól ismert, nem verseiről. Pedig nem volt utolsó költőnek sem – holott egyáltalán nem tartotta magát annak. Aki nem ismerné életútját, feltétlenül olvassa el ezt a kötetét, mert egy új dimenziója tárul elénk az eddig ismert Marschalkóból. Mint a korábbi két mű, ez is Dobszay Károly kreatív közreműködésével született meg 10 évvel ezelőtt.


2022.09.05. Marschalkó Lajos: Vörös vihar Marschalkó Lajos Cion Bölcseitől Sztalin elvtársig című írását kövesse most egy ismertebb, nagyobb lélegzetvételű, emigrációban született könyve, az árulkodó című Vörös vihar. A mű nem csak egy történelmi novelláskötet, hanem egy életút, egy sorstragédia. Nem feltétlenül csak a szerzőé – hanem inkább hazájáé, Magyarországé. Bár minden mondatában ott zúg a személyes sors drámai alakulásának szele, de egy nemzet élet-halál küzdelmét lehet kiolvasni belőle – és élniakarásának mindent elsöprő erejét is. Kötelező darab. A kiadvány Dobszay Károly közreműködésével született meg.


2022.08.21. Marschalkó Lajos: Cion Bölcseitől Sztalin elvtársig Marschalkó Lajos méltatlanul kevés írással szerepelt eddig kínálatunkban, melyen egy, a Függetlenség 1942-es évszámaiban megjelent cikksorozatának publikálásával próbálunk kicsit változtatni. Címe is árulkodó, mely a Cion Bölcseitől Sztalin elvtársig címet kapta. Izgalmas olvasmány, garantáljuk! E kis könyvecske is Dobszay Károly szerkesztésében látott napvilágot.  


2022.08.14. Dr. Dömölki János: „A népért, a sötétség ellen, az igazsággal! Dr. Dömölki János első monumentális munkája után itt a következő opusz is: Dr. Dömölki János: „A népért, a sötétség ellen, az igazsággal!” (A szabadkőműves szövetség magyar nyelvű kalauza és bibliográfiája 1786-2017) Ahogyan az előző művet, ezt is több évtizedes gyűjtő- és kutatómunka előzte meg. Dr. Dömölki az összes létező szabadkőműves anyagnak a legnagyobb lelkiismeretességgel járt utána és rendszerezte azokat könyvtári alapossággal. Ahogyan az előszavában Tompó László is leírja: úttörő munkát végzett a szerző. Nemcsak évszázadok múlva, hanem már most is hivatkozási alap ez a mű, mely elválaszthatatlanul hozzátartozik már a szabadkőműves irodalomtörténethez, akár pro-, akár kontra vizsgáljuk.


2022.04.20. Adolf Hitler - ahogy a festők és rajzolók látták Ahogyan az előző publikációinknál, az Út és Cél újságoknál jeleztük, sorozatot indítunk Dobszay Károly szerkesztésében vagy közreműködésében megjelent sajtótermékekből. Nos, a mostani anyag bátran mondható világszenzációnak. Nem kevesebbre vállalkozott ugyanis Dobszay Károly, minthogy több évtizedes kutatómunkával összegyűjti és képes albumba rendezi a III. Birodalom vezéréről, Adolf Hitlerről készült festményeket és grafikákat. Természetesen a művész nevével és a készítési idejével ellátva minden egyes opuszt. A hatalmas munka végeredménye egy 369 oldalas, színes képes album lett. A mű valószínűleg nem teljes. Az évek során valószínűleg fognak még előbukkanni művészi ábrázolások a Führerről, de a munka oroszlánrésze elvégzésre került. Ilyen monumentális kutatómunkára tudomásunk szerint még nem vállalkozott senki. Dobszay Károly sajnos nem élhette meg gyűjteményének kiadását, amit eredetileg három nyelven szeretett volna megjelentetni; németül, angolul és magyarul. Reméljük, hogy posztumusz megjelentetésével részben teljesítjük szándékát. Az album ezen példánya német nyelvű. A galériában a magyar nyelvű változat borítóképe is látható.


2022.04.17. Út és Cél - 1999. március Út és Cél - 1999. május Nemrég elhunyt Dobszay Károllyal szerkesztőségünk szoros viszonyt ápolt az elmúlt jópár évben. Nagyon sok hasznos információt kaptunk Károlytól az emigrációs magyarság külső és belső ügyeiről, tevékenységéről, tekintve, hogy talán az utolsó ember volt, aki még ismerhette személyesen is Fiala Ferencet, Alföldi Gézát, Gömbös Ernőt, Tatár Imrét, stb. Hiánya pótolhatatlan számunkra, de merjük remélni, hogy munkásságát, amit maga mögött hagyott, át tudta adni kellőképpen az utókornak publikációin keresztül. A fiatalabb korosztály talán nem ismerhette őt eléggé, ezért kötelességünknek érezzük, hogy ezen változtassunk. A mai naptól sorozatot indítunk Dobszay Károly munkásságából és rendszeresen közlünk le olyan tartalmakat, melyeket ő állított össze, vagy részt vett a szerkesztésében. Természetesen munkássága szerteágazó volt, sok kiadónak és szervezetnek is végzett szellemi munkát, így csak azokat a tartalmait publikáljuk oldalainkon, melyhez kifejezetten hozzájárult és szabad felhasználásra elküldött részünkre. Első két anyag a szerkesztésében megjelenő Út és Cél c. periodika két száma, melyek 1999. márciusában és 1999. májusában láttak napvilágot.


2022.04.08. Nyakszirtlövés - A katyni halálerdő Egy olyan dokumentumot mutatunk ma be, amit hiába keresne az ember a könyvtárakban, vagy az antikváriumokban. Nem lapul otthon a polcokon, nem digitalizálták az állami könyvtárak és külföldön is csak múzeumi darabok léteznek az eredetijéből. Nem is csoda, hiszen jelentőségét tekintve évtizedekig tabu volt, az érintettek minden fórumon tagadták felelősségüket. Nem másról, mint a katyn-i tömegmészárlásról van szó, amit a hivatalos történelemkutatás majdhogynem a mai napig a németek rovására ír, holott az elkövető a bolsevista Szovjetunió volt és annak is a politikai rendőrsége: az NKVD. Az ebben a könyvben leírt adatok és bemutatott fényképek óriási jelentőséggel bírnak az elmúlt 80 év történelmében még nemzetközi szinten is. Mi magyarok is érintve vagyunk benne, hiszen a nemzetközi vizsgálócsoportnak az igazságügyi nyomozást végző vezetője Dr. Orsós Ferenc volt. Legyen végre világosság: Nyakszirtlövés – A katyni halálerdő (A művet köszönjük olvasónknak!)


2022.03.23. Dr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái Egy formabontó kiadvány került ma terítékre, ugyanis nem a háború előttről származik, hanem meglehetősen friss, 2020-as kiadásról van szó. Ám tartalmi szempontból mindenképpen hiánypótló műről beszélhetünk, nemcsak gyűjteményes, összefoglaló mivolta miatt, hanem tematikája miatt is, mely mára egyáltalán nem része a közbeszédnek, holott jelentősége a mai napig is óriási. Dr. Dömölki János hatalmas munkára vállalkozott könyve összeállításakor, hiszen egykori politikusaink megnyilvánulásait gyűjtötte össze egy csokorba, melyek a szabadkőművességet érintették. Ezúton is köszönjük a szerzőnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt az évtizedes gyűjtőmunkát maga mögött tudó, hatalmas információs-adatbázist, mely 757 oldalával a legnagyobb terjedelmű e-könyv a repertoárunkban.


2022.02.20. Röck Gyula: A vég akkordjai Könyvszakmai nyelven a mai könyv „nem létezik”, ezen a példányon kívül nem lehetett vele találkozni korábban árveréseken, nem bukkan fel még ritkán sem antikváriumi kínálatokban. Jelen kötetnél valószínűleg az alacsony kiadási példányszám a magyarázat erre a jelenségre. Tartalmát tekintve verseskötet, de nem a tucat-félékből. Szerzője – mint annyi más kötete esetében – egy fel nem fedezett zseni. Legmonumentálisabb költeménye a kínálatunkban már megtalálható A teremtés, vagy a még nem publikált Fehér Faust. Ha semmi mást nem írt volna Röck, csak ezt a két művét, már azzal is beírta volna nevét a magyar szépirodalom örökzöldjei közé, de szerencsére volt neki számos más opusza – és nem csak szépirodalmi. Sajnos saját korában nem kapta meg a neki járó szellemi díjazást, így most rajtunk a sor, hogy posztumusz elismerésben részesítsük.


2022.01.03. Dövényi Nagy Lajos: Tessedik, a kalászosok mestere Boldog és eredményes új esztendőt kívánunk minden olvasónknak! Kezdjük is 2022-t egy megkerülhetetlen magyar íróval: Dövényi Nagy Lajossal. Nem sokkal ezelőtt hoztuk le Párbaj a tengeren című remekbe szabott kis írását, most pedig egy újabb ritkasággal jövünk, ami nem más, mint Tessedik, a kalászosok mestere c. népi regénye. Fogadják szeretettel Olvasóink!


2021.10.30. Röck Gyula: Géniusz mesék Röck Gyula nagyon termékeny szerző volt: több, mint 30 munka viseli a nevét címlapján és még legalább ennyi előkészületben volt – de sajnos ezek már nem jelenhettek meg. Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, hogy nem csak filozófiai és teológiai, hanem politikai, biológiai (tágabb értelemben véve: élettani), társadalmi és irodalmi területen is magabiztosan termelte műveit. Utóbbi témakörben jelent meg ez a szinte teljesen ismeretlen, ám egyáltalán nem elhanyagolható kötete is, mely a Géniusz mesék címet kapta. A mese szó itt idézőjelben értendő – mert bár történeteit a fantázia szülte, nagyon is mélyreható bölcseleti alapjai vannak minden egyes elemének. Nagyon ajánljuk a karácsonyi készülődésben minden korosztálynak!


2021.10.02. Dövényi Nagy Lajos: Párbaj a tengeren Bár mai könyvünk borítóján az a cím áll, hogy Tűz a tengeren, de a belíven és a köztudatban, illetve a könyvészeti adatokban is az az elterjedt, hogy Párbaj a tengeren. Ezt a szokást mi sem szakítjuk meg, így ezzel a címmel adjuk közre Dövényi Nagy Lajos remekbe szabott, izgalmas füzetét, mely a legendás Bismarck csatahajó utolsó előtti ütközetét mutatja be szinte testközelből. Ahogyan Dövényi minden más műve, ez is tiltólistára került és roppant ritka is, mely egyből két ok az elolvasására! Az ajánlóban megtalálható a már korábban publikált három másik könyve is, azokat se hagyjuk figyelmen kívül.


2021.09.19. Ernst von Jungenfeld: Páncélosok előre! Egy hosszabb szünet után jöhetnek újra az érdekfeszítőbbnél érdekfeszítőbb munkák! Kezdjük is a sort egy gyűjtők és hadászattal foglalkozók körében igen népszerű művel, mely egykor A mai háború sorozat részeként jelent meg és a német páncélosok gyors győzelmét volt hivatva olvasmányos formában bemutatni. Ez a könyv nem más, mint Ernst von Jungenfeld: Páncélosok előre! című remekbe szabott írása! A következő napokban is érdemes lesz visszalátogatni hozzánk, mivel olyan nevekkel fémjelzett opuszok érkeznek, mint Dövényi Nagy Lajos és Röck Gyula!


2021.06.20. Takáts Ernő: Bosszúálló-e az ószövetség istene? Igen érdekfeszítő munka a mai anyag, mert akár pro, akár kontra vizsgáljuk, igencsak népes táborokra oszlanak annak a kérdésnek a megválaszolói, hogy Bosszúálló-e az ószövetség istene? Aki ezt a kérdést eme füzetben feszegeti és a választ is megadja, nem más, mint Takáts Ernő, a teológia doktora és a Szent István Társulat igazgatója. (Nem mellesleg az ÁVO áldozata…) A kérdéskört a jövőben még vizsgálni fogjuk további szerzők bevonásával!  


2021.06.18. Dr. Somogyi Ferenc: Zsidójogunk fejlődésének áttekintése Egy újabb csemege Somogyi Ferenc rövid füzete, mely érdeklődésre tarthat számot mind történelmi, mind pedig jogtörténeti szempontból. Röviden és tömören foglalja össze 1000 év magyar törvényeit, melyekkel szabályozni próbálták nagyjaink az újra felbukkanó zsidókérdést. Elfogulatlanul és tárgyilagosan ismerteti a ránk maradt törvényeket, melyeket gazdag forrásanyagokkal támaszt alá. Dr. Somogyi Ferenc: Zsidójogunk fejlődésének áttekintése    


2021.04.13. Szigethi Barthos Andor: Az istentagadó Jelen munka igencsak ritkán felbukkanó opusz, személy szerint mi körülbelül 15 éve láttunk belőle egy példányt. Ezzel (nem igazán) arányosan az ára is megnőtt – úgy harmincszorosára. Nem olcsó mulatság könyvgyűjtőnek sem lenni… Önnek semmiképpen sem kell 40-50 ezer forintért felkutatnia ezt a munkát, mert a digitális kópiája csupán 600 forintba kerül nálunk. Mellesleg igazi történelmi és ideológiai csemege is! Szigethi Barthos Andor: Az istentagadó


2021.04.05. Röck Gyula: Jézus megkísértése Röck Gyula: Jézus megkísértése c. mélyen szántó munkájával és a feltámadásba vetett hittel kívánunk minden kedves Olvasónknak áldott húsvétot!      


2021.03.14. Flavius József ó-kori héber történetírónak a zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata Korábban már jelentettünk meg egy kivonatos munkát Flavius József két fő művéből, melyet Istóczy Győző jóvoltából olvashattunk magyarul. Ezúttal az egyik alapul vett fő mű – mondhatnánk: nagyágyú – kerül terítékre, mely nem más, mint Flavius József ó-kori héber történetírónak a zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata. Érdemes az opuszról tudni, hogy a legelső magyar nyelvű fordítás, mely önmagában is unikumnak számít. Becsét emeli fordítója, Istóczy Győző, illetve bilingvis, azaz latin-magyar kétnyelvű megjelenése is. Mindenki szellemi ember polcán  – esetünkben számítógépén – ott lenne a helye. Erre tessék: Flavius József: A zsidók ősrégi voltáról


2021.02.28. Petruch Antal S. J.: Fényszóró Mi személy szerint is nagyon szeretjük az ilyen kérdés-felelet formájában megírt apologetikai munkákat, mert – egyébként érthető tartalmi hiányosságai ellenére is – sokkal személyesebbnek érezzük a stílusát. Rengeteg, szám szerint 440 kérdést érintő munka, mely nem csak szigorúan vallási, hanem társadalmi, erkölcsi és kulturális témaköröket is feszeget, így széles rétegek számára is fényszóró ez a munka. Petruch Antal S. J.: Fényszóró  


2021.02.25. Paul Allard: Hazugságháború A könyv Franciaország Németország általi megszállásának előzményeit mutatja be a francia propagandának és újságírásnak a látószögéből. Korabeli hírlapcikkekből gazdagon idézett, tárgyilagos munka, melyek francia önteltséggel, lekezelően mutatták be a németeket, magukat pedig verhetetlen hadseregként aposztrofálták. Franciaország ezt követő sorsát pedig már ismerjük a történelemkönyvekből… Paul Allard: Hazugságháború