Bácskay B. Béla: Rend vagy Káosz?

750 Ft

Szerző: Bácskay B. Béla
Cím: Rend vagy Káosz?
Alcím: Kultúrpathológia
Kiadás éve: é. n.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 176
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • Epub

Tartalom:

A kiadó előszava
Az individualisztikus és az univerzalisztikus kultúra
Megőrült kultúrák.
A kultúra individualisztikus és univerzalisztikus sajátosságai
A kultúra mint cselekvés
A politikai rend. 
A) Az individualisztikus politikai rend
B) Az univerzalisztikus politikai rend
A gazdasági rend. 
A) Az individualisztikus gazdasági rend
B) Az univerzalisztikus gazdasági rend
Az erkölcs. 
A) Az individualisztikus morál. 
B) Az univerzalisztikus morál: 
A kultúra mint műalkotás
Művészet 
Az individualisztikus művészet 
Az univerzalisztikus művészet. 
A tudomány. 
Az individualisztikus tudomány. 
Az univerzalisztikus tudomány. 
Filozófia, világnézet 
A) Az individualisztikus filozófia. 
Az univerzalisztikus filozófia. 
A kultúra mint látásmód
Hasonlóságlátás és különbözőséglátás. 
Az azonosító beállítottság. 
A megkülönböztető beállítottság. 
A hasonlóságra és a különbözőségre való beállítottság váltakozása. 
A kultúrák élethulláma
A kultúrák változása
A kultúra, változásának irányai és a kultúrkorszakok
A kultúra korszakai: 
Az univerzálódó individualisztikus korszak
Az univerzálódó univerzalisztikus korszak
III. Az individualizálódó univerzalizmus
Az individualizálódó individualizmus
A kínai kultúra élethulláma
A kultúra életvonalának változatai 
A szabályos hullámvonaltól eltérő életvonalú kultúrák. 
A kultúra korszakai és az ellentétes látásmódok
A kultúra pusztulásának okai és a pusztulás megakadályozásának lehetősége. 
A kultúrák betegségére vonatkozó elméletek
A miliő-elmélet 
A történelmi materializmus
A történelmi idealizmus
A kultúrát meghatározó tényezők és a kultúra változása
A kultúra hordozóinak fejlettsége és a megkötődés és a felengedés folyamata
A környezet, a megkötődés és felengedés összefüggései 
A kultúrközösség fajiságának, a megkötődésnek és felengedésnek összefüggése
A gazdasági helyzet, a megkötődés és felengedés
A nagy személyiségek és a megkötődés és felengedés
A koreszmék és a megkötődés és felengedés
A kultúra életének lüktetései 
A lüktetések gyorsulása a kultúra leszálló ágain. 
A lüktetések lassulása a kultúra felszálló ágain: 
A hasonlóságlátó és a különbözőséglátó típus kapcsolatai a kultúrák lüktetéseivel 
A jelen kulturális képe
A kultúrák összefüggései 
A kultúra fejlődése. 
Az emberré válás folyamata. 
Az emberi cselekvés kifejlődése. 
Az emberi alkotások fejlődése. 
AZ EMBERI KULTÚRA KEZDETEI. 
A paleolit-kor kultúrája. 
A mezolit-kor kultúrája. 
A neolit-kor kultúrája. 
Látásmód. 
Az életmód. 
Művészet. 
Fejlődés a történeti időkben. 
Az individualizmus és az univerzalizmus értékelése. 
Az értékelés relativitása és az abszolút értékek
A kultúrák típusai és összefüggéseik. 
A kultúrák különbözőségének és azonosságának kérdése. 
A kultúra belső tagozódása. 
A kultúrrétegek egymás fölötti tagozódása. 
ÖSSZEFOGLALÁS. 
Mi következik?
A HULLÁMELMÉLET TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA
Utóhang. 
Jegyzetek. 
IRODALOM. 

Leírás

Az olvasónak tesszük fel a kérdést, mi az, amit választ: a Rend, vagy a Káosz?

Azért készült ez az írás, hogy felébressze a Nemzet lelkiismeretét. Pedig nem politikai irat, hanem történetbölcselet. A tudományos igazsággal akarja kényszeríteni az olvasót, hogy szembe nézzem a jelen sorsdöntő kérdéseivel. Éles reflektorfénybe állítja a Mát, pedig csak röviden foglalkozik a közvetlen jelennel. Azért ír így a szerző, mert mint a beteggel együttérző orvos, kíméletesen akarja tudatni szenvedő korunkkal, hogy már csak a gyors műtét mentheti meg, hogy a fájdalomcsillapító szerek nem segíthetnek többé. Régi korok, távoli kultúrák átfogó összefüggéseinek gyújtópontjába állítva mutatja meg szörnyű sebeinket, de egyúttal az orvoslás módjára is rávezet, reményt ad a gyógyulásra, de komolyan figyelmeztet, hogy azt magunknak is akarnunk kell.

Bemutatja az egyes kultúrkörök megdöbbentő betegségeit, s a kultúrák és népek nyomorúságos pusztulását. De bemutatja a gyógyulás tüneteit és az egészséges, termékeny és boldog kultúrkorokat is. A megőrült korok apokaliptikus, idegfeszítő borzalmainak szorongó olvasása után megkönnyebbülten és örömmel lélegzünk fel, mikor az egészséges kultúrkörök termékeny virágzását látjuk. Bemutatja a különböző kultúrák változását, gyógyulási és betegedési folyamataikat. Mindinkább érezzük, hogy ha a szerző másról is beszél, akkor is rólunk van szó. Anélkül, hogy célzatosan állítaná be a dolgokat, a legtisztább tárgyilagossággal, egyedül a tények és igazságok kényszerítő logikája által vezeti az olvasót. A szerző személytelenül áll a tények mögött, nem szól közbe, nem vitatkozik, csak a tények beszélnek, mert művének célja nem a sebek felszakítása, nem a gyűlölködés, az ellentétek kiélezése, hanem az, hogy e könyvet olvasó minden magyar számot vessen saját magával, a történelem nagy összefüggéseinek fényében a jelenlegi válsággal, és hogy maga is hozzájáruljon a nagy döntéshez, amelynek rövidesen el kell jönnie, ha nem akarunk elpusztulni. De a döntést az olvasóra bízza, mert tudja, hogy a történelmi tények és igazságok minden rábeszélésnél meggyőzőbbek, és az olvasónak a saját lelkiismeretével kell elintéznie, hogy követi-e a történelem hívó szavát.

(Visited 260 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Bácskay B. Béla: Rend vagy Káosz?” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .