Sutter Pál: Exorcismus – Ördögűzés – 2. rész

500 Ft

Szerző: Sutter Pál
Cím: Exorcismus – Ördögűzés – 2. rész
Alcím: A Sátán hatalma és működése két megszállott gyermekben
Fordította: Pogány Géza
Egyéb információ: 5 képpel
Kiadás éve: 1939.
Kiadás helye: Dombóvár
Oldalszám: 84
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

A fordító előszava
Előszó
Burner Theobald és József
Az ördögök
A sátán és a szentelt tárgyak
A sátán és az Istenanya
A mennyország elvesztése. A pokol kínja
A sátán és a vigalmak, bálok és táncok
Az ördög, mint próféta
Újabb ármányok
A fiúk gyötrelmei
Einsiedelnben
A sátán vallomásai
A hitetlen orvos és a még hitetlenebb tanító
A püspöki bizottság
Werner csendőr jelentése
Schini csendőr elpárolog
Jelenet Szt. Károlyban
Theobald megszabadítása
Józsefet is megszabadítják
Az Égi Királynő győzelme
Emberi élcelődés és tanári őrület
Toldalék

Leírás

„A romlás előtt kevélység jár és a bukás előtt felfuvalkodik a lélek.”
(Péld. 16, 18.)

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme.”
(Zsolt. 110, 10.)

Azt olvastam valahol, hogy az ördög legnagyobb sikere, diadala a földön az, hogy ma már úgyszólván senki sem hisz az ő létezésében.
Sajnos, ez igaz is.
Sikerült ugyanis neki az embereket már úgy megtévesztenie, hogy azok ma minden, őt eláruló természetfölötti megnyilatkozását a nevetséges babona, az elítélendő kuruzslás, vagy az ijesztgetésre kitalált boszorkány- és gyermekmese körébe sorozzák. Tapasztalhatjuk ezt nemcsak az egyszerű, tanulatlan, vagy kevésbé művelt és nem-katolikus, hanem még a katolikus és a tudós emberek jó részénél is.
Hiába az anyaszentegyház tanítása, hiába a szentek életéből vett számtalan bizonyíték, hiába a Szentírás és benne még Jézus Krisztus bizonyítása is: mindent inkább elhisznek az emberek, csak éppen azt nem, hogy a személyes ördög létezik. S ez a vélemény ma — sajnos! — természetes is. Miért?
A papok nem prédikálnak róla. Vagy csak igen-igen ritkán és keveset. Bizonyára azért, nehogy kiürüljön a templomuk.
Egyházi írók nem írnak róla, nehogy nyakukon maradjon a könyv és — világiak által — még ki is nevettessenek, megtámadtassanak, meghurcoltassanak s így a nagyközönség előtt írói hírnevüket, tekintélyüket és üdvös befolyásukat is elveszítsék.
Felnőttek nem keresnek ily tárgyú könyveket a boltokban, mert először is hiába keresnék, másodszor pedig, mert hát nekik — miért tagadnék — mégiscsak jobban tetszenek a detektívhistóriák és a könnyűvérű, sikamlós, izgató szennyirodalom modern termékei. A közönség túlnyomó része teljesen elszokott attól, hogy ilyen végzetesen komoly könyveket olvasson.
Tengernyi a nehézség egy ilyen könyv megjelentetése előtt. Azért kicsi — a magyar könyvpiacon úgyszólván semmi — az ily tárgyú irodalom termelése. De, hála Istennek, van már kivétel és javulás e téren is.
Ezt a könyvet az 1921. évben történt első, német nyelvű megjenése óta mostanig már 16 nyelvre fordították le s németben eddig már 9, franciában szintén 9 kiadást ért meg. Ezenkívül megjelent a következő nyelveken: olasz nyelven 2 kiadásban, észak-amerikai (angol) 2, dél-amerikai (brazil) 2, cseh (1 Ész. Amer.) 2, angol (európai) 1, spanyol 1, portugál 1, lengyel 1, horvát 1, esperanto 1, oláh 1, afrikai néger (Ewe-nyelv) 1, indiai (Tamoul-nyelv) 1, kínai (Honkong-ban) 1 és magyar nyelven 1 kiadásban. De az iránta megnyilvánult nagy érdeklődés még most sem szűnt meg, sőt egyre fokozódik, ami újabb és újabb kiadásokat eredményez.
Ez — és az első, ezzel a tárggyal foglalkozó könyvemnek, az „EXORCISMUS I.”-nek kedvező fogadtatása indított engem arra, hogy a rendkívül komoly, tanulságos, hiteles és érdekes részletekben bővelkedő illfurti ördögi megszállás esetét magyar testvéreimmel megismertessem.
A nagy nehézségek félelmetes Góliáthjával mint gyenge kis Dávid szálloók én itt most szembe és erősen bízom abban, hogy az én jó szándékom parittyaköveivel sikerülni fog legyőznöm a közönyösségnek és más akadályoknak ama Góliáthját, aki minden vallásos elmélyedést megakadályozni s minden felemelkedést leverni törekszik.

*

A fordítás csaknem szószerinti ugyan, de egyúttal értelemszerinti is és annyira hű, hogy nemcsak a fejezetek és bekezdések, de még az egyes mondatok is a 3. német eredeti kiadásban könnyen feltalálhatok (concordat cum originali) és összehasonlíthatók. Csak a párbeszédek szedettek másként, t. i. a szokásos alakban.

*

Boldog emlékű P. Tomcsányi S. J., midőn első könyvemnek, az „Exorcismus I.”-nek, többek között egyik szép eredményét, egy léleknek feltűnő megtérését, áttérését neki örömmel újságoltam, e szavakkal válaszolt:
— Kedves hívem, ha csak ezt az egy eredményt érte volna el vele, már ezért az egyért is érdemes volt azt megírni.
A Szentséges Szűz és Istenanya Mária, kinek én mint legméltatlanabb s legszerényebb gyermeke a nagyérdemű Szerzővel együtt e munkámat is a legmélyebb hódolattal mennyei pártfogásába ajánlom, segítsen engem ahhoz az igazi örömhöz, hogy sikerüljön nekem e könyvvel ismét legalább egy lélek homályában világosságot gyújtanom, hogy megtalálja azt az utat, melyen aztán majd a leggondosabb földi anya, a mi Anyaszentegyházunk tovább vezeti őt minden igaz lélek egyetlen célja felé: az örök boldogság honába!…
Budapest, 1928 októberben, Krisztus királyságának ünnepi nyolcadában.
A fordító.

*

Az ördögnek határozottan elég nagy sikere volt abban, hogy e könyv megjelenését több, mint 10 esztendőn át meg tudta akadályozni. Mert akárhol kisérleteztem, akármerre fordultam, mindenütt leküzdhetetlen akadályokkal kerültem szembe. Tehát vártam és imádkoztam és — bíztam. Hittem, hogy kell jönnie a napnak, melyen ráakadok olyan buzgó emberre, aki a könyv elkészítését és kiadását vállalja.
Végre hosszas keresés után ezt az embert BAGÓ MIHÁLY könyvkiadó és nyomdatulajdonos úr személyében meg is találtam.
Itt köszönöm meg neki önzetlen készségét, hogy a munkát és a vele járó kockázatot elvállalni szíves volt és kívánom, hogy Isten bőséges sikerekkel jutalmazza vállalkozását!

(Visited 287 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Sutter Pál: Exorcismus – Ördögűzés – 2. rész” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…