Tudós-Takács János válogatott írásai

850 Ft

Szerző: Tudós-Takács János
Cím: Válogatott írásai
Alcím: Teológiai és filozófiai tanulmányok
Szerkesztő: Tudós-Takács Ernő
Kiadás éve: 2017.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 224
PDF ISBN: 978-615-6609-29-8
ePub ISBN: 978-615-6609-30-4

Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • Epub

Tartalom:

Kisebbségi kérdés és emberi mivolt
A nem-katolikus mozgalmak gyökerei
A New Age tévtana
Vir probatus, religiosusque Dei
A lélek halhatatlansága
Diszciplína vagy doktrína?
Jehova tanúi
Istenkeresés vagy istenbizonyítás?
Aquinói Szent Tamás és a mózesi törvény
A zsidó—keresztény párbeszéd elé
Tomista válasz Pinchas Lapide: „Zsidó hitem lényege” című írására
Isten országa — orthodoxia – orthopraxis —
Isten — lét vagy szeretet?
A Bulányi-ügy
Néhány szó a Ratzinger-levélről
Megjegyzés egy „kiigazítás”-hoz
Mindszenty tragédiája
A pápai bocsánatkérés margójára
Az igazság végső kritériuma
Papi nőtlenség vagy nőtlen papság?
Megújulás a feladatunk vagy pusztulás a sorsunk?
Az akarat szabadsága
XII. Piusz pápa Laetamur admodum kezdetű enciklikája
Iránytűnk: a világnézet
Bűnbocsánat és elégtétel
A Magyar Televízió a világnézet mérlegén
Egyházellenes „szalámitaktika”: a szekták
Baloldali kereszténység? Fából vaskarika!
Lehet-e a keresztény katona?
Öngyilkossághoz nincs jogunk!
Következetes vagy szélsőséges?
Marcel Lefebvre és a teológia neo-modernista válsága
A béke az igazságosság gyümölcse
Az Egyház kártérítése: nemzeti és európai ügy!
Sterilizáció és meddővé tétel
Patrick J. Buchanan: A nyugat halála
Ellenállás és behódolás
Az antimodernista eskü
      Iusiurandum contra errores modernismi
Konkordátum a Szentszék és a Német Birodalom között
A hit tisztasága és a nemzethűség
Két előadás vázlata
Fordítói előszó Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata című művéhez
Axiologia theologiae
Teilhard de Chardin: Le milieu divin című művének filozófiai és teológiai értékelése
Ami a dávodi abortusz-ügy mögött van
Egy recenzió recenziója

Leírás

„Napjaink egyik sokat vitatott problémája a nemzetiségi kérdés, ami még általánosabban, mint kisebbségi kérdés jelentkezik. Az erdélyi, valamint a szlovákiai magyarság problémái kapcsán minket, magyarokat igen közelről érint az, hogy egy adott államban a többségi néphez tartozók miként vélekednek a kisebbségek jogairól, illetve az irántuk fennálló kötelességekről.
A kisebbségek, főként a nemzetiségek legfőbb sérelme a többségi „gazdanép” részéről főleg abban áll, hogy a többségi nép vezetői gyakran korlátozzák, illetve megakadályozzák a kisebbség hivatalos nyelvhasználatát, anyanyelvi iskolai műveltségének megszerzését, saját népi-nemzeti történelmének megismerését, röviden: népi identitásának megélését. Ezen népierkölcsi elnyomáshoz jelentős egzisztenciális sérelmek is járulnak: a kisebbséghez tartozók igen sokszor rosszabb életkörülmények között élnek, mint a többségi nép tagjai; az elhelyezkedésnél, sőt már a továbbtanulásnál is erősen hátrányos helyzetben vannak.
A kisebbségek sajnálatos elnyomásának legmélyebb oka — túl a napi politikai motiváción — abban rejlik, hogy a többségi nép vezetői és gyakran az egyszerű tagjai is a kisebbségektől való faji, kulturális és általános viselkedési különbözőségük miatt megfeledkeznek arról, hogy a többségi „gazdanépnek” és a kisebbségi nemzetiségnek az emberi mivolta egy és ugyanaz, s ezért a nemzetiség tagjait is ugyanolyan alapvető emberi jogok illetik meg, mint az őshonosokat. Azért feledkeznek meg erről, mert valójában nincsenek tisztában az emberi mivolttal, az ember lényegével, azzal, ami az embert emberré teszi. Ennek következtében azt sem látják tisztán, hogy mik azok az alapvető emberi jogok, amelyek minden embert kivétel nélkül fogamzása pillanatától kezdve megilletnek. Így aztán azt is szem elől tévesztik, hogy ezek az alapvető emberi jogok nem egy nép ősiségén, szerepén, történelmi helyzetén, vagy éppen háborús szerencséjén alapulnak, hanem az ember lényegén, ami minden emberben azonos. Vagyis a kisebbségek elnyomásának mélyén az emberi mivolt nem ismerete, vagy félreismerése rejlik. Vizsgáljuk meg alaposabban ezt a kérdést!”

(Visited 854 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Tudós-Takács János válogatott írásai” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .