Villani Lajos báró: A mai Olaszország

500 Ft

Szerző: Villani Lajos báró
Cím: A mai Olaszország
Sorozatcím: Kincsestár – A Magyar Szemle Társaság Kis Könyvtára – 30. szám
Megjelent: 1935.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 79
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

I. Új társadalmi és állami rend kibontakozása
II. Új világszemlélet, új állam
III. Munka és termelés a nemzet szolgálatában
IV. Az ifjú nemzedék
V. Közmunkák
VI. A három Róma

Leírás

„Három és fél évig tartó nehéz és véres háború után 1918 novemberében újra lábhoz tette fegyverét az olasz katona. Körülötte elült az ágyúk moraja, a puskák ropogása. A futóárkok éjszakáját a diadalmas élet hajnala váltotta fel. A hős, aki ifjúsága legszebb éveit a halál társaságában élte át, támolyogva, mint új életre feltámadt Lázár lépett ki a sírból, amelyben mint élő eltemetve küzdött és állta az ellenség támadásait éveken keresztül. Sár és vér borították ruháját, arcán ott ült a hosszú szenvedés nyoma, de szíve és minden idegszála még jobban hozzáláncolták az eszményhez, amelyért 1915-ben magára vette a háború borzalmait. Réveteg szemei előtt kibontakozott a nagy és hatalmas Olaszország és egy új, igazságosabb társadalmi renden felépülő állam, amely számbaveszi, hogy ki-ki mivel járult hozzá a nemzet jólétéhez. A győzelem himnuszát hallotta mindenünnen, a győzelem boldogságát olvasta le minden arcról, győzelemről beszélt neki minden nyomtatott betű. Ez az ő műve volt.
Azzal nem törődött az olasz katona, hogy miképpen fogják az őáltala elért sikert értékesíteni, annak gyümölcseit learatni. Azt nem vette észre, hogy Olaszország jussát máris megcsonkította a belgrádi fegyverszünet, amely másnak beavatkozását tette lehetővé abba, ami Isten és Ember előtt egyedül az olaszok joga volt: a felbomlott osztrák-magyar monarchia jövendő sorsának igazságos rendezése. Még bízott kormányában és felelős államférfiaiban. Neki magának csak egy vágya volt: hazatérni.
Hazatért és fagyos közönnyel fogadták. Minél jobban távolodott a fronttól, annál nagyobbnak bizonyult a szakadék közötte és az otthonmaradottak között. Új ember volt ő, kinek lelkületét a háborúnak mindennél erősebb forradalmi ereje átgyúrta és akit ezért otthon már nem tudtak megérteni.
Míg állt a küzdelem, a futóárkok lakóinak millióit egy közös gondolat lendítette támadásra és ugyanaz a gondolat szegezte oda a küzdelem árán szerzett röghöz, amikor az ellenfél előretörésének kellett ellenállni. Megszűnt minden különbség ember és ember között, az egyén felaprózó fogalmát az összességnek átfogó közös gondolata váltotta fel.”

(Visited 122 times, 1 visits today)