Tomka Ágoston S.J.: Modern hitvédelmi kérdések

600 Ft

Szerző: Tomka Ágoston S. J.
Cím: Modern hitvédelmi kérdések
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1939.
Oldalszám: 122
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • Epub

Tartalom:

Előszó.
Tanításterv

I. Rész. Alapfogalmak

1. Tudomány, hittudomány és hitvédelem.
2. Az okság elve.

II. Rész. Van Isten.

3. A végső ok.
4. A végok önmagától való, szükségképpen létező, örök lény.
5. A végok öröktől fogva, szükségképpen önmagától élő lény.
6. A földön található célszerű rend végső oka, egy önmagától öröktől fogva szükségképpen létező és bölcs lény.
7. A világnak egyetlen végtelenül tökéletes végoka van, aki a világot teremtette és fenntartja.
8. Boldogság utáni vágyunkból is következtethetünk Isten létére.
9. Az erkölcsi rend létéből is levezethető Istennek, az örök mindenható Törvényhozónak léte.
10. Az igazságok gyakorlati értékéből is következik Isten léte.
11. A materializmus.
12. Kant—Laplace elmélete.
13. A leszármazás elmélete.
14. A pantheizmus.
15. Az atheizmus.

III. Rész. Van lélek.

16. Alapfogalmak.
17. Az értelem működésének három foka.
18. Az öntudat is a szellemi lélek működésének eredménye.
19. A szabad akarat mibenléte.
20. A szabad akarat valóság és szellemi tulajdonság.
21. A lélek halhatatlan.

IV. Rész. A vallás

22. A vallás fogalma és eredete.
23. Csak egy vallás lehet igaz, mely minden embert egyformán kötelez.
24. Hit és erkölcs viszonya.
25. A természetes és természetfeletti vallás.

V. Rész. A kinyilatkoztatás

26. A kinyilatkoztatás történeti tény.
27. A csoda.
28. A jövendölés.
29. A Szentírás.
30. Az evangéliumok hitelre méltósága.
31. Az ószövetségi kinyilatkoztatás és a tudomány.

VI. Rész. Jézus Krisztus

32. Jézus Krisztus a jövendölések fényében.
33. A tanító Istenember.
34. A csodatevő Istenember.
35. Az Istenember halála és feltámadása.
36. Jézus isteni öntudata.
37. Az Istenember kettős születése.
38. Az Istenember műve.

VII. Rész. Az Anyaszentegyház.

39. Jézus Egyházat alapított.
40. Jézus Egyházának feladata.
41. A Jézus által alapított Egyház.
42. Az Anyaszentegyház és a protestánsok.
43. Az Anyaszentegyház és korunk.
44. Az Anyaszentegyház diadala.

Leírás

„A jelen könyv megírása közben kizárólag gyakorlati szempontok vezettek. Elsősorban azt a szorosan hitvédelmi anyagot öleltem fel, mely ifjúságunkat napjainkban leginkább érdekelheti. Az egyháztörténelem, erkölcstan és ágazatos hittan körébe vágó igazságok feldolgozását a jó Isten segítségével külön kis kötetekben kívánom nyújtani.

Igyekeztem a felvett problémákat világosan tárgyalni, meggyőzően bizonyítani, és az ellenvetésekre bevilágítóan, elnémítólag megfelelni.

Könyvecskémet elsősorban az ifjúságnak szántam, éspedig magánhasználatra. Ezt kívántam megkönnyíteni a talán kissé túl részletes név- és tárgymutatóval. De gondoltam arra az eshetőségre is, ha valaki esetleg mint tankönyvet akarná azt bevezetni. Ezért mellékeltem tanítástervet és jelöltem meg az egyes pontok szerkezetét feltűnő betűzéssel. Miután így a leckék vázlata minden nagyobb fáradság nélkül elkészíthető és megjegyezhető, a betanulás sem képezhet nagyobb nehézséget.

Hitrendszerünk első alapdogmája Isten léte, ennek bizonyítására tehát bővebben kiterjeszkedtem. Igyekeztem továbbá kidomborítani az egész felvett anyagnak szervesen összefüggő voltát. Ezen okból vettem fel a Szentháromság és a megváltás mibenlétének tárgyalását is, habár ezek nem tartoznak a hitvédelem körébe.

Tekintettel voltam ifjúságunk már meglévő ismereteire és ezért, ahol azt nagyobb kitérés nélkül megtehettem, utaltam a természettudományok, sőt a mennyiségtan érintkező pontjaira.

Azt mondja a magyar közmondás: Aki sokat markol, keveset fog. Hogy velem is ez történt-e, a jóindulatú kritika fogja megmondani. Magam részéről meg leszek elégedve, ha azt az ideális célt, mely írás közben előttem lebegett, a Mindenható kegyelmével, és főtisztelendő kartársaim nagyérdemű támogatásával csak kevéssé megközelíthetem.

Budapesten, 1939 Aquinói Szent Tamás napján.

A SZERZŐ.”

(Visited 194 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Tomka Ágoston S.J.: Modern hitvédelmi kérdések” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .