Posted on Hozzászólás most!

Baky László ny. csendőrőrnagy: A M. N. SZ. P. Hungarista Mozgalom rövid története

Megjelent: 1939.
Megjelent: 1939.

Mintegy hat évvel ezelőtt egy tényleges vezérkari tiszt, az új magyar katonanemzet kiépítésének gazdasági, politikai és kulturális előfeltételeit alapos tanulmány tárgyává tette. A tanulmány abból az alapvető tételből indul ki, hogy a jövő háborújában nincs többé front és frontmögötti országrész; abban a nép minden egyes tagjának kemény és katonásan megedzett ellenállóképes lélekkel kell részt vennie.

E tanulmányát később nyilvánosságra hozta, mert úgy érezte, hogy ezzel elindítója lesz egy ugyanolyan eszmei forradalomnak, mint amely Európa nagy részén már végigszáguldott. Egyre jobban érezte, hogy a politizáló katona vádjának elkerülése céljából leghelyesebb, ha az aktív katonai szolgálatból kiválik. 1933. március 1-én nyugdíjazták Szálasi Ferencet, mint vezérkari őrnagyot és ő, nyugdíjazásának percétől fogva minden idejét a „Cél és követelések” c. tanulmányában lefektetett új magyar állami életforma mielőbbi gyakorlati megvalósításának szentelte. Megalakította a Nemzet Akaratának Pártját, röviden a NAP-ot, amely pártot 1937. április 15-én feloszlatták. Szálasi Ferencet és a párt vezető tagjait a rendőrségre vitték. A párttagokat a rendőrség 12 órai fogva tartás után szabadon bocsátotta, Szálasi Ferencet azonban letartóztatták és a letartóztatást végzést 10 nap múlva a kir. Tábla oldotta fel és szabadlábra helyezte Szálasit. Ezalatt a rendőrség a párthelyiséget lepecsételte és Szálasi szabadlábra helyezése ellenére is csak egy hónap múlva adta vissza Szálasi Ferenc ny. vezérkari őrnagynak a párthelyiséget.

A NAP u. 19. sz. párthelyiség betiltása után, mint Szálasi Ferenc magánirodája működött tovább. 1937 július utolsó napjaiban Szálasit egy kibocsátott körlevele miatt a rendőrség újra letartóztatta, majd a bíróság, mintegy 10 napi vizsgálati fogság után ugyancsak szabadlábra helyezte.

  1. szeptember 1-én Szálasi propagandairodáját Bethlen utca 4. sz. alá helyezte át. Október 24-én megalakult a Budai Vigadóban a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, oly módon; hogy a Szálasi által vezetett mozgalomhoz csatlakozott a vitéz Endre László-féle fajvédő párt; valamint Balogh István; Debrecen nyilas országgyűlési képviselőjének és Kémeri Nagy Imrének vezetése alatt álló pártok.

A vigadói nagygyűlést nyomon követte a Magyar Nemzeti Szocialista Párt debreceni nagygyűlése november 5-én. A mozgalom nagy lendülettel továbbfejlődött, aminek következtében az egész zsidó és zsidóbarát sajtó egyre élesebben támadta a Magyar Nemzeti Szocialista Párt célkitűzéseit. Ennek a hajszának eredménye volt, hogy 1938. február 24-én a rendőrség megszállottá a Magyar Nemzeti Szocialista Párt Andrássy út 60. sz. alatti központi helyiségeit, valamint a főváros minden kerületében felállított pártirodákat. Szálasi testvért 72 testvérrel együtt előállítottak a rendőrségre és többnapos fogva tartás után valamennyinket rendőri felügyelet alá helyezték. A Magyar Nemzeti Szocialista Pártot pedig feloszlatták és a párthelyiségeket az egész városban lepecsételték.

Miközben Budapesten a rendőrség egyszerű közigazgatási eljárással halálra akarta ítélni a Magyar Nemzeti Szocialista Mozgalmat. Hubay Kálmán testvérünkét április első napjaiban magyar nemzeti szocialista programmal a lovasberényi választáson két ellenjelöltjével szemben nagy többséggel a kerület képviselőjévé választották. Hubay Kálmán megválasztása után bejelentette a Nemzeti Szocialista Magyar Párt — Hungarista Mozgalom saját vezetése alatt álló új politikai párt megalakulását, amely mozgalom vezéri tisztjét, — tekintettel a rendőri felügyelet alatt álló Szálasi Ferencre; — nem töltötték be: képviselőházi vezetője pedig Hubay Kálmán lett.

A Nemzeti Szocialista Magyar Párt — Hungarista Mozgalom országos elterjedését nagyban előmozdította az ötvenezer példányszámban megjelenő Összetartás című hetilap harcos, meg nem alkuvó, közvélemény-irányító munkája. De úgy Szálasi; mint Hubay testvér, tisztában voltak azzal, hogy a mozgalom állandó üldöztetését megakadályozni, a kormánysajtótól kezdve a zsidó liberális sajtón keresztül egész a vörös újságokig fennálló és a nemzeti szocialista mozgalom ellen uszító egységes sajtófronttal szemben helytállni csak úgy lehet; ha a nemzeti szocialista mozgalom is szert tud tenni napilapra. A Hungarista Mozgalom szempontjából történelmi esemény volt az, hogy 1938. május közepén ifj. dr. Ruprecht Olivér, a Magyarság c. napilap részvényeinek egyedüli birtokosa, a zsidók által részvényeiért felajánlott 1 millió pengős vételár ellenére, átengedte lapját, a Magyarságot a Nemzeti Szocialista Magyar Párt — Hungarista Mozgalom céljaira.

Hubay testvér átvette a lap szerkesztését és egyidejűleg a képviselőházban kemény harcokat folytatott a most már félelmében még jobban összetartó liberális zsidó politikai erőkkel.

Az Imrédy kormány, amely 1938. májusában a Darányi kormányt követte; meghozta a 3400-as rendeletet, mellyel eltiltotta a közalkalmazottakat a nemzetiszocialista mozgalomban való részvételtől, míg ugyanakkor a szociáldemokrata párt a szakszervezeteken keresztül továbbra is szervezkedhetett. Az Összetartás terjesztési jogát a belügyminisztérium az ország egész területére hatályon kívül helyezte, hogy ily módon a nemzetiszocialista sajtó helyzetét megnehezítse. Ugyanakkor zsidó és szociáldemokrata lapok tucat számra élvezték az országos terjesztés jogát.

S végül a képviselőház szünete alatt kitűzték tárgyalásra Szálasi Ferenc ügyét. 1938. július 6-án a Tábla Keresztessy-tanácsa Szálasi Ferencet az állami és társadalmi rend erőszakos felforgatására irányuló bűntettben mondotta ki bűnösnek és büntetését 3 évi fegyházban állapította meg, egyben pedig elrendelte Szálasi testvér azonnali letartóztatását. A Kúria Töreky-tanácsa augusztus 23-án a Tábla ítéletét helybenhagyta.

Az ítélet elhangzása után Szálasi testvért a szegedi Csillagbörtönbe szállították, ahol jelenleg is büntetését tölti.

A Magyar Nemzetiszocialista Párt — Hungarista Mozgalom mindennek ellenére feltartóztathatatlanul halad a teljes győzelem felé. Szeptember végén beleolvadt a mozgalomba a Festetics párt egész országos szervezete és folyamatban vannak a Nemzeti Fronttal való szorosabb együttműködést biztosító tárgyalások.

A magyar nemzetiszocialista, hungarista állam megvalósulása küszöbön áll.

(Visited 227 times, 1 visits today)
Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .