Ruville Albert: A világtörténet aranyalapja

600 Ft

Szerző: Ruville Albert
Cím: A világtörténet aranyalapja
Kiadás helye: Esztergom
Kiadás éve: 1913.
Oldalszám: 117
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

Előszó a magyar kiadáshoz

Előszó

Korábbi munkáim keletkezése és lényege. — A jelen munka fontossága. — A kereszténység értéke a kutatómunkában. — Aranyalap.

I. Aranyércerek
A természetfölötti elem a történelemben. — A katholikus tan, mint kiindulás. — A természetfölötti ismeret forrásai. — Isteni igazságok a pogányságban. — Japán. — Göröghon. — India. — Izlam. — Az igazságok hatása. — Van-e rendszerré való természetfeletti összekapcsolódás? — Van-e természetfeletti megerősítésünk? — Igazgyöngyök a zsidóságban. — További fejlődés. — Van-e hitbizonyosság? — A tekintély, ész és tapasztalat jelentősége.

II. Az aranytemplom
A katholicizmus, mint igaz vallás. — Kialakulása a zsidó vallásból. — Krisztus műve. — Természetfeletti összekapcsolódás. — A hit természetfeletti megerősítése. — Tanítóhatalom és Biblia. — Természetfeletti bizonyosság. —Tekintély, ész, tapasztalat. — Szentségek és tudás. — Út a bizonyossághoz, mely a kutató által is járható. — A katholikus vallás a történeti kutatás feltétele.

III. Utánzatok
Egyház és állam. — Romboló behatások. — A szakadárok helyzete. — Hitújítás. — A protestantizmus fogalma. — Van-e igazságtartalma? — Van-e természetfeletti összeköttetése? — Van-e biztosítéka? — egyházi állapotok Oroszországban és Amerikában. — Szerezhető-e bizonyosság? — Tudományos iratok. — Vallásos átélés. — Modern tanok. — A protestáns hitközségek jelentősége.

IV. Az aranyhíd
A kutató hitbeli meggyőződése. — Az első hídpillér. — Építés felülről lefelé. — Egyesülés Krisztussal és az egyházzal. — Eljárás a történeti tények megállapítása körül. — Általános történeti kép. — A katholicizmus, mint a kutatás alapja. — A második hídpillér. — A híd ívezete. — Krisztus a történettudomány Ura. — Pártoskodás. — A katholikus világszemlélet egyedül érvényes. — Előnyei. — Krisztus csak önkinyilatkoztatás útján ismerhető meg. — Élete a történelem gyújtópontja. — Az Eucharisztia a történelemben.

V. Az aranyállvány
A történelem kötőtagjai. — A világ óraszerkezete. — A katholikus rendszer örökkévalósága. — Fejlődése. — Az aranyállvány viszonya a világtörténelmi eseményekhez. — Hogy érti meg a hívő emberiség? — Másvallásúak. — Profán kutatás nem közelítheti meg. — Be kell lépni az egyházba. — Az imádság ereje. — Eszméket és erőt ad. — Megérteti a kinyilatkoztatást. — Utat nyit elzárt területekre. — Emberismeretet szerez. — A papság történeti képessége.

VI. Hibás rajzok
Régi történetírás. — A hitújítást megelőző történetírás. — Szekularizációja. — Személyi érdekek közreműködése. — Krisztus helyzetének homályos ismerete. — Loofs Frigyes. — Harnack Adolf. — Jézus elszigetelése. — A történetírók öneligazodása. — Schlosser. — Ranke. — Lindner. — Világnézet nélkül lehetetlen a kutatás. — Protestáns történetírók és a katholikus Egyház. — Ranke és Lamprecht. — Az Egyház félreismerésének okai. — Téves következmények. — Ítéletek az Egyház veszteségeiről. — A zsinati korszakról. — A hitújításról. — „Etappe”-elmélet. —Individualizmus vagy dogmatizmus.

VII. Festés az aranyhálózatban
A világtörténet Isten műve. — A kutató erkölcsi tisztulása. — Krisztus a sarkpont. — Katholikus theológia. — A katholikus rendszer megbízhatósága. — A kételyek legyőzése. — Forrásbírálat katholikus alapon. — Szövés az aranyhálóban. — Imprimatur. — Bizalom az Istenben. — XIII. Leo. — Az egyházi események kutatása. — Nemzetgazdaság-történeti és katholikus irány. — A katholikus magatartás megértése. — Csoda. — Katholikus és részrehajló kutatás. — A nemkatholikus kutatás értéke. — Keresztény szeretet.

Függelék

Jelentés. — A Magyar egyházirodalmi Iskola tagjai. — I. tiszteletbeli tagok. — II. részvényes tagok. — III. Vezetőség és rendes tagok.

Leírás

Előszó

a magyar kiadáshoz

A világtörténetet bölcseleti alapon tárgyaló munkáimat a legmelegebb érdeklődés fogadta Magyarországon. „Zurück zur heiligen Kirche” című könyvem valamennyi fordítása közül legelőször magyarul jelent meg, hasonlóképpen a „Goldgrund der Weltgeschichte” német kiadását is közvetlenül a magyar követi. Legyen szabad kimondanom, hogy én ezt kiváló megtiszteltetésnek tartom.

A magyar korona — szent korona; miként Krisztus az Egyház aranyépületét, akként borítja ez boltozat gyanánt egy igazhívő népnek aranyországát. Magyarország sokat szenvedett és tett is a kereszténység érdekében. Polgárai évszázadok hosszú során át állottak és küzdöttek azokon a sáncokon, amelyek védelmezték Nyugatot a keleti szakadárságok ellen és megóvták számára hit tisztaságát; azokon a bástyákon, amelyek a rohanó Izlám ellen védték Németországot és Európát, amelynek védvárai lettek a mi legdrágább javainknak. Nem egy égi koronát vívtak ki  e harcban; valóságos aranyalap volt ez, amelyen megfeszítették lábukat a küzdők, amelyből erejüket merítették s  amelyből lelkesedésük tüze szikrázott.

Nagy örömömre szolgál tehát az, hogy szerény elmélkedéseimet ily magasztos tárgy körül, az örök igazságnak aranya felett, mely a világtörténelmet átragyogja: — ennek a népnek nyújthatom; azoknak az erős férfiaknak, akiket egy évvel ezelőtt láttam, amint mélységes alázattal követték a legméltóságosabb Oltáriszentséget, bensejükben készen arra, hogy feláldozzák érte — ha kell — szívük vérét is; nagy örömömre szolgál, hogy azokra a jámbor térdekre helyezhetem könyvemet, amelyek az isteni Megváltó előtt áhítattal hajoltak meg s eltökélvék arany vetőmagot szórni szét és aranytiszta nemzetséget nevelni a hazának.

Ha könyvem az idegen, de tárgyához nagyon is illő köntösben csak egy kevéssé is hozzájárul majd ahhoz, hogy szent István koronájának országában a katholikus hitvallás megmérhetlen értéke szélesebb körben nyerjen igaz megvilágítást, — akkor én ezt az Isten kegyelmének fogom köszönhetni.

Halle, 1913. Mindenszentek napján.

RUVILLE ALBERT.”

(Visited 114 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Ruville Albert: A világtörténet aranyalapja” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .