Tordai Vilmos: Okkult elemek a magyarság életében

650 Ft

Szerző: Tordai Vilmos
Cím: Okkult elemek a magyarság életében
Kiadás éve: é. n.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 150
Egyéb információ: A német eredetinek második, bővített kiadása nyomán
Fájlok:

  • PDF – képes, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

Bevezetés
Túlvilág, szellemhit és bűvös erők ősi hagyományainkban
A magyar szentek “csodái”
Transzcendens elemek a magyar történelemben
Tar Lőrinc pokoljárása. Boszorkányságok. Gróf Listy László. Kísérteties jelenségek.
Néhány érdekes eset az újabbkori magyar társadalmi életből.
A magyar szépirodalom és az okkultizmus
A magyar spiritiszta mozgalmak
A magyar teozófiai mozgalom
Tudományos metapszihikai kutatások
Tárgy- és névmutató

 

Leírás

“Olykor talán szellemes, de — bocsánat az őszinte szóért — sokszor felületes gondolkozású intellektuelek szeretik mostanában az okkultizmust úgy tüntetni fel, mint átfutó divatot, amely pszihológiai törvényszerűséggel követi a háborús időket, miként ez az ötvenes években is történt. Igazság szerint azonban, ha megengedjük is, hogy nagy szenvedések, nagy testi és lelki nyomorúságok s tömeges halálozások idején erősebben lobban fel az emberek lelkében a túlvilági problémák iránt való érdeklődés, az okkultizmust, illetve az okkult jelenségekkel való foglalkozást nem lehet pusztán átfutó divatnak tekinteni, mert épp oly ősi és épp oly folytonos az, mint akár a vallás. Régi tapasztalat, hogy a templomok is akkor telnek 

meg legjobban, amikor az emberek szenvednek. A legtöbb embernek, sajnos, csak akkor jut eszébe az Isten vagy a halál, amikor bajban van, máskor szívesebben hajszolja a földi élvezeteket. Ámde a vallásos érzéseknek e váltakozó elhalványodása és fellobbanása alapján senki sem mondhatja, hogy a vallásos érzés általánosságban nem örök és kiirthatatlan az emberi lélekből. Csak az érdeklődés foka lehet »divat«, maga a vallás nem.

így vagyunk az okkultizmussal is. Mindig volt, van és lesz, bár kulturkorszakok szerint változó elnevezések alatt szerepeltek is egyes jelenségei. Nincs nép, amelynek történelmében, folklorisztikájában, hagyományaiban, vallásában, irodalmában és társadalmi megnyilvánulásaiban kezdettől fogva bőségesen ne találnánk oly gondolatokat, megfigyeléseket, sőt gyakorlati élményeket, amelyek a természetnek és az emberi léleknek bizonyos ismeretlen, misztikus hátteréről lebbentik fel egy-egy pillanatra a fátyolt és amelyekből, az elvont vallásos okoskodásokkal mintegy párhuzamosan, konkrétebb fogalmak és meglátások alakultak ki a halhatatlanságról és a túlvilági életről.

Legyen ez a könyv tanúbizonysága annak, hogy megvan ez a természetes okkultizmus a magyarság életében is éppen úgy, mint e Föld minden más népénél, és hogy az okkult dolgok iránt való érdeklődés nálunk sem pusztán külföldről importált áru, hanem eredeti gyökéren termett, kipusztíthatatlan élőfa.

Ennek a fának ágait, leveleit, lombját mutatom be a következő lapokon.

Bizonyára lesznek olyan kritikusaim, akik elkábitva a fölényes materialisztikus felfogásnak nem mindig tudományos jelszavaitól, a nemzet életében jelentkező természetes okkultizmusnak minden gondolatában merő babonaságot, minden megfigyelésében érzéki csalódást és minden tapasztalati leírásában tudatos megcsalattatást látnak. De ezeknek nincs igazuk.

Lehet, hogy a könyvemben felsorolt tekintélyes számú adat közül egyik-másik talán nem bír történelmi alappal, nem volt reális megfigyelés, hanem csak tévedés, hazugság vagy fantázia szüleménye. Minden egyes adat keletkezését a legelső forrásokig felkutatni nem lehetett e könyv feladata. Ámde ez adatok legnagyobb része oly megnyilvánulásokról szól, amelyek kimutathatólag minden időkben, minden népnél milliószor és következetesen törvényszerű hasonlóságokkal történtek, az adatok összességét tehát általánosságban a »babonaság« megvető kifejezésével illetni csak azért, mert misztikusak és ellenkezni látszanak az érzéki tapasztalataink útján eddig megismert természeti törvényekkel, nem lehet és tudományosan gondolkozó embernek nem is szabad. Hiszen tudnunk kell, hogy a természetnek még sok ismeretlen törvénye van, tudnunk kell, hogy még a »babonának« is van reális magva, amint erre már Ipolyi és Kandra is rámutattak, és tudnunk kell, hogy az abnormis pszihofiziológiai tünemények, a hipnotikus és szuggesztív jelenségek, a kiváló külföldi tudósok által kellő tudományossággal megfigyelt ihletve látás és médiális képességek máris igazolják sok régi misztérium és »babona« lényegének valóságát, anélkül, hogy azért megszűntek volna továbbra is rejtélyek maradni. Oly rejtélyek, melyeknek végleges megmagyarázására talán ezután sem lesznek elegendők a csupán fizikai érzékszerveink útján megismert természeti törvények s melyeknek megoldása, úgy lehet, egykor igazolni fogja azt a feltevést, hogy csakugyan körülvesz bennünket még egy másik, érzékentúli, láthatatlan világ, épp oly élettel és törvényekkel teljes, mint ez a mi fizikai világunk.
Egyébként munkámnak főcélja nem az, hogy az okkult dolgok ősiségére, általánosságára, a régi hagyományoknak a modern megfigyelések és tudományos kutatások eredményeivel való meglepő egyezésére rámutatva, mindenáron meggyőzzem olvasóimat azok valóságáról is, hanem az, hogy feltárjam az okkult jelenségek ismerői előtt: mennyi érdekes okkult motívum található a magyarság életében, amelyeket érdemes további beható, tudományos tanulmány tárgyává tenni.”

(Visited 315 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Tordai Vilmos: Okkult elemek a magyarság életében” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .