Miklóssy István: Veszedelmes tünetek iskoláinkban

200 Ft

Szerző: Miklóssy István
Cím: Veszedelmes tünetek iskoláinkban
Alcím: Írta és a Katholikus Középiskolai Tanáregyesület III. közgyűlésén felolvasta
Megjelent: 1911.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 13
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

 

Leírás

„Mindnyájan, akik a magyar társadalmi élet nyugtalan, nyüzsgő-mozgó, rohamosan fejlődő központjában élünk, de vidéki centrumokban is meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a legutóbbi évek óta a magyar közéletet merőben új, idegenszerű és korántsem a magyar nép lelkéből, avagy történelmi hagyományainkból fakadó szellem igyekszik meghódítani. Hideg, dermesztő jelszavak, sötét, ködszerűen gomolygó téveszmék nehezednek lelki és szellemi életünkre. És ha fel is csillan itt-ott egy-egy derűs fénysugár, ha a dermesztő jelszavakkal, a sötét téveszmékkel már-már telített közéletünkbe, itt-ott mégis rést talál az igazság tiszta csengésű, rokonszenves, meleg hangja, úgy ellensúlyozásul rögtön végigsüvítenek szellemi életünkön nívótlan sajtónk vezércikkei és cikkei alakjában a disszonáns hangzású jelszavak, a ködszerű téveszmék. Immár nincsen olyan terrénum, nincsen olyan intézmény, amelytől az idegenszerű új korszellem ilyen úton el ne vonta volna az egészséges fejlődéshez szükséges fényt és hőt. Az irodalom egykor daltól zengő berkeire, a tudományos élet őszinte, komoly munkájára, iskoláink tanító és nevelő szellemére, a magyar történelemre és hagyományainkra, erkölcsi életünkre, minden intézményünkre, még a magyar nép vallásos életére is ránehezednek a dermesztő, hideg jelszavak, a rendszertelenül gomolygó ködszerű tévtanok.

Nekünk, akik a keresztény magyar közéletben számottevő egyesületet alkotunk, akik célul tűztük ki, hogy koncentrált erőinkkel és mindenekfölött izzó lelkesedésünkkel, a katholicizmus isteni eszméi alapján, a magyar középiskolákban a jövő nemzedék javán munkálkodjunk, nekünk az isteni és emberi szeretet melegével el kell oszlatnunk az iskola tájékáról a dermesztő jelszavak és ködszerű tévtanok kietlen világát. És vajha az irodalomban, a tudományos életben, az egész magyar közélet terén mindenütt felvillannának keresztény, magyar érzésünkből fakadó őrtüzeink, amelyek melegétől eloszlana az idegen területekről idetévedt gomolygó, hideg köd!”

(Visited 123 times, 1 visits today)