Tudós-Takács Ernő: Szigeti József OP és a Keresztény Front oktatáspolitikája

100 Ft

Szerző: Tudós-Takács Ernő
Cím: Szigeti József OP és a Keresztény Front oktatáspolitikája
Megjelent: 2015.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 14
Egyéb információ: Ez a tanulmány a Folia Selecta 2015. októberi számában megjelent írás javított és bővített változata.
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

 

Leírás

“A mai magyar közélet hiányosságai közül jelentős az a tény, hogy számos elfelejtett személy, csoport, vagy közösség még mindig nem foglalta el méltó helyét a köztudatban. Főként olyan, akár a közelmúlt történelmében szerepet játszó személyekről vagy közösségekről van szó, akik a legnehezebb körülmények között is bátorságukkal, helytállásukkal, személyes és erkölcsi példamutatásukkal, tudásukkal méltán vívták ki az őket ismerő emberek megbecsülését és szeretetét. Ők ma is irányt mutathatnak, példaképül szolgálhatnak, ezért fontosnak tartjuk ezen elfelejtett személyek és közösségek tevékenységének megismertetését. Ennek a gondolatnak a jegyében a jelen tanulmány Szigeti József domonkos atya életét és az ő szellemi-lelki irányítása alatt működő egykori Keresztény Front nevű szervezet történetét mutatja be. Szigeti József életén kívül összefoglaljuk a szervezet vezetőjének, Soltész Jenőnek is az életútját, tevékenységét, majd a Keresztény Front történetének és programjának ismertetése következik, végül pedig ennek a programnak a legrészletesebben kidolgozott részét, a Szigeti atya által fölvázolt oktatáspolitikát mutatjuk be.”

(Visited 159 times, 1 visits today)