Eperjessy Kálmán: A zsidó fanatismus és az anti-judaismus okai

300 Ft

Szerző: Eperjessy Kálmán
Cím: A zsidó fanatismus és az anti-judaismus okai
Alcím: Nyílt levél: Dr. Bánóczy József tanár úrhoz, mint a “Magyar Zsidó-Szemle” szerkesztőjéhez
Kiadás éve: 1885.
Kiadás helye: Szamosújvár
Oldalszám: 28
Fájlok:

  • PDF – képes, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

Leírás

“Tisztelt Uram!

A folyó év február havában egy igénytelen levéllel kerestem fel önt, arra kérvén, miszerint az ön által is szerkesztett “Magyar Zsidó-Szemlé”-ből részemre néhány mutatványszámot küldeni szíveskedjék. — Ön lekötelező szívességgel tett eleget kérésemnek; és postafordultával a “M. Zs.-Szemle” tíz füzete kezemben volt.
Daczára hosszas és súlyos betegségemnek, a füzetek tanulmányozását elhatároztam; — tanulmányozni fogom továbbra is; engedje meg azonban, hogy az öt hónapos stúdium eredményét ezen nyílt levelemben önnel közölhessem, — mintegy köszönetül szíves figyelméért; — és jeléül annak, hogy az érdemes füzetek nálam nem kerültek lomtárba.
Az önök vállalata minden művelt ember figyelmére érdemes. Engem azonban, mint végzett theológust is érdekelt a dolog; — és jóllehet kitűnő jezsuita atyáktól hallgattam a theológiai tudományt, — őszintén bevallom, a biblicus dolgokat illetőleg: a “Szemlé”-bői sokat tanultam. Az oly művelt laicusra nézve pedig, aki a theologiai tudományok compendiumát abban látja culminálni, hogy “Pentateuchus” is van a világon, a melyben a “Tízparancsolat” foglaltatik: az önök “Szemlé”-je valóságos kincses-bánya.
Midőn a füzeteket nagyjából átlapozgattam, önkéntelenül tolult elmémbe azon kérdés: miért késett ezen “Szemle” oly sokáig “az éji homályban?”
És önök, a szó szoros értelmében elmondhatják a zsoltárossal: “Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea!“
Nekünk, keresztényeknek, az önök hallgatásából nem sok hasznunk volt; — de azt is bátran állíthatom, hogy a hallgatás önöknek határozottan kárukra lett. Igaz, sajátságos tulajdonsága az emberi természetnek, ha tud valamit, olyan könnyen szereti, mintegy önkéntelenül elhinni, hogy az más előtt sem titok, azt más is tudja; pedig távolról sem úgy áll a dolog; nem, főleg ami a biblicus dolgok ismeretét illeti; — mert nem laicusok, hanem lelkészek vannak hazánkban tuczat-számra, kik a biblicus ismeretet illetőleg nem a “tisztelendő“ és “tiszteletes,“ hanem a conveuiens “obscurus“ névre érdemesek. És ha igy áll a dolog a lelkészeknél, a biblicus tudomány ismeretére kötelezett lelkészek nagy tömegénél. — mi mondani valónk lehet akkor a laicusokról? — És éppen ezért nem csodálkozom Dr. Kauffmann Dávidnak a “Szemle“ egyik füzetében tett ama feljajdulásáról:
“Megindítottuk e vállalatot; mert csak most látjuk, mennyire nem ismernek bennünket!“
Teljes joggal mondhatta! — Kivévén a kiveendőket, valóban, a zsidók irodalma, története stb. hazánkban absolute ismeretlen. Szeretném az előfizetők névlajstromát áttekinteni, hány keresztény lelkész és laicus érdeklődik ezen érdemes vállalat iránt? — Bár, az ignoti nulla cupido elvénél fogva a priori következtethetem, hogy végtelenül kevés! — De vigasztalja önöket azon tudat, hogy jobb ötven, vagy száz embernek levenni a hályogot szeméről, mint egyetlen-egynek sem.”

(Visited 131 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Eperjessy Kálmán: A zsidó fanatismus és az anti-judaismus okai” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…