Flavius József ó-kori héber történetírónak a zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata

850 Ft

Szerző: Flavius József
Cím: A zsidók ősrégi voltáról
Teljes cím: Flavius József ó-kori héber történetírónak a zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata
Fordító: Dr. Istóczy Győző
Kiadás éve: 1903.
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Szerzői
Oldalszám: 211
Egyéb információ: Magyar-latin kiadás

OLVASS BELE!

Fájlok:

  • PDF – képes, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

Leírás

ELŐSZÓ.

Az a kedvező fogadtatás, a melyben Flavius Józsefnek a Zsidó háborúról szóló, általam magyarra fordított és kiadott történeti műve úgy a szakköröknél, mint a hazai nagyközönségnél is részesült, — arra indított, hogy ennek az ó-kori történetírónak egy másik művét is közrebocsássam.

Ezen, mintegy az ó-kori zsidóság apológiáját képező művében Josephus a zsidók ősrégi eredetéről értekezik, és egyebek közt ismerteti benne az ó-világban a zsidó népre vonatkozólag elterjedve volt híreket, polemizálva ama híreket registrált több ó-egyptomi, görög és római történetíró munkáival, a mely munkák reánk nézve csekély kivétellel mind elvesztek, s a mely munkák vonatkozó részeit is csak Flavius Józsefnek ezen művéből ismerjük.

Ez a kiadványom kétnyelvű, tudniillik magyar-latin, és pedig egyéb okok mellett még azért is, mert noha Flavius Józsefnek összes művei görög vagy latin nyelven vagy pedig valamelyik európai élő idegen nyelven, és pedig úgy régibb mint újabb és legújabb időbeli kiadásokban hazánkban is megvannak minden valamirevaló közkönyvtárban és igen sok magánkönyvtárban is, — szélesebb körökben nálunk csakis a Zsidó háború volt, az én kiadványomnak harmadfél évvel ezelőtt történt megjelenése előtt is ismeretes, mivel az latinul már a XVIII. században Magyarországon is közzétéve lett; holott Josephusnak a többi művei hazánkban eddig soha semmiféle nyelven se lettek kiadva.

A jelen munkának a latin czíme voltaképen De Iudaeorum antiquitate, contra Apionem, megfelelőleg a görög eredeti czímének. Mivel azonban Josephus ezen, Epaphroditos nevű barátjának ajánlott két könyvből (részből) álló művét nem csak egyedül Apion történetíró ellen intézte, hanem benne több más, névszerint is megnevezett (az ő művének a megírása előtti időben sőt részben több évszázaddal korábban élt) történetíró munkáival is folytat polémiát: a magyar fordításban a „contra Apionem” szavak helyett, a munka egész lényegének jobban megfelelő s a mai korban érthetőbb „Vitairat” kifejezést használtam.

Fordításom alapjául, illetve közölt latin szövegül a Baselben az 1567. évben megjelent Froben-féle latin kiadás szövegét vettem, a mely, Josephusnak összes műveit tartalmazó latin kiadásnak a czíme a következő: Flavii Josephi opera, in sermonem latinum iam olim conversa: nunc vero ad exemplaria Graeca denuo summa fide diligentiaque collata, ac plurimis in locis emendata. Cum Caesareae Majest. gratia et privilegio. Basileae, ex officina Probeniana, MDLXVII. Ennek a latin fordításnak néhány kevésbé sikerült mondatát és homályos kifejezését azonban czélszerűbbnek láttam az 1726-iki amsterdami (utrechti) görög-latin kiadásnak sikerültebb kitételeivel helyettesíteni.

Ezen mű magyar fordításánál is ugyanazt az eljárást követtem, melyet a Zsidó háború fordításánál is követtem, s a mely eljárásomat az ezen utóbbnevezett műhöz általam írt előszóban már ismertettem. A mi jelesül a bizonyos nemű kitételekkel való elbánásomat illeti, azokat a magyar fordításban annál is könnyebben mellőzhettem, illetve enyhébb alakban hozhattam, mert a latin szöveget kihagyások nélkül közöltem, s csupán csak egyes szavakat hoztam rövidítéssel, a rövidítéseknek mindenkor megfelelő jelzése mellett.

Budapest, 1903. évi áprilhó.

Dr. Istóczy Győző.

(Visited 281 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Flavius József ó-kori héber történetírónak a zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…