Martinovich Sándor S. J.: Kereszténység és feminizmus

300 Ft

Szerző: Martinovich Sándor S. J.
Cím: Kereszténység és feminizmus
Sorozatcím: Vallásosság és műveltség – 5. füzet
Kiadás éve: 1918.
Kiadás helye: Pécs
Oldalszám: 22
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

I. A nőkérdés kora.
II. A pogányság és a nő.
III. A kereszténység és a nő.
IV. A modern feminizmus.
V. A feminizmus kritikája.
VI. Férfi pályák.
VII. A nő politikai szereplése.

Leírás

„A nőkérdés nem olyan fiatal, mint sokan gondolják. Női jogok és nőtisztelet már az ószövetségi Szentírásban, sőt a babiloni államjog cikkelyeiben is szerepelnek. A gyönge nem nagyratörő energiája éppúgy megnyilatkozik a zsidó Debora hőstetteiben, mint a keresztény vértanú-szűzek és asszonyok halált megvető kitartásában. A női szellem ragyogóan vette ki már részét az alexandriai görög irodalom művelésében és a nemrég fölfedezett házassági szerződések a piramisok országából okmányilag bizonyítják, hogy nem Amerika a női emancipáció ígéretföldje és hogy a női jogok születésnapja nem a francia forradalom volt. A nőkérdés az emberiséggel kezdődik.

Mióta csak a nő létezik és eszmél, gyakorta lázadt föl a neki teremtett helyzet ellen és szűknek találta szabadsága korlátait. „Miért nem eszel a jó és a gonosz tudásának fájáról?“ — sziszegte az álnok kígyó. Amikor Éva anyánk kinyújtotta kezét a tiltott gyümölcs után, megnyílt a női emancipáció tágas kapuja és azóta ezer alakban ki- és bejár rajta a kezdetleges feminizmus. Mindazonáltal a nőkérdés csak a kereszténységgel lépett a megoldandó társadalmi problémák előterébe. Az ázsiai fölfogást a nőről nem a hellenizmus finom műveltsége szüntette meg, sem a római kultúra erős jogi érzéke. Ha most annyi jóakarattal és megértéssel karoljuk föl a nők ügyét, ha a nőkérdést máma a körmünkre égett problémák közé sorozzuk: nem szabad felednünk, hogy ez a komoly törődés a nővel az evangéliumi mustármag terebélyes fájának a gyümölcse. A nőkérdés szoros vonatkozásban van a kereszténységgel és ennek elvei nélkül szerencsésen meg nem oldható. Ez lesz e füzetke vezérgondolata. Az érvelés teljessége kívánja azonban, hogy előbb egy rövid történeti pillantást vessünk a nő helyzetére a múltban.”

(Visited 220 times, 1 visits today)