Felpétzi Győry Jenő: A soproni zsidókapu

950 Ft

Szerző: Felpétzi Győry Jenő
Cím: A soproni zsidókapu
Alcím: Történelmi regény
Kiadás éve: 1941.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 252
PDF ISBN: 978-615-6609-16-8
ePub ISBN: 978-615-6609-17-5
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

Tartalomjegyzék
Előszó

ELSŐ RÉSZ. 

Sopron, én, és a világ száműzöttei.
I. Egy beszegezett városkapu.
II. A zsidóház.
III. A rejtett kút titka.
IV. A menekülés.
V. A vérfolt.
VI. Egy tele kád zsidógyerek.
VII. A királyválasztás.
VIII. Bandi úr…
IX. Bandi úr elmeséli a soproni zsidók múltját.

MÁSODIK RÉSZ.
Az „örök mérkőzés”, mely lényegében mindig ugyanaz, csak formáiban változik.
I. Hündl Manusch titokzatos útja.
II. A szorongatott adósok.
III. A zsidók fizetnek… csakhogy nem pénzzel.
IV. Puska durran az erdőben.
V. Beszélgetés az „Egyetértés”-ben.
VI. Éjjeli nyomozás.
VII. Pregler bácsi elbujdosik.
VIII. Hammer József a város halottja.
IX. Az ősi módszer sorompóba lép.
X. Meglepetések.
XI. Pregler bácsi álmodik.
XII. A tetemrehívás.
XIII. Komor időben is nyílnak virágok.
XIV. Titkos tanácskozás.
XV. Egy sikertelen megtorlási kísérlet.
XVI. Az Anger-réten.
XVII. Üldözések.
XVIII. Ismét az „Egyetértésben”.
XIX. A szegény király.
XX. Este a tanácsnokéknál.
XXI. Az ispotályban.
XXII. Zsidók a résen.
XXIII. Elfogott martalócok.
XXIV. Salamon.
XXV. Gunda.
XVI. Az első ítélet.
XVII. A szeg kibújik a zsákból.
XXVIII. Elintézések.
XXIX. Az ítélet végrehajtása.
XXX. MOHÁCS.
XXXI. Menekül az arany.
XXXII. A „Zsidókapu” és a zsidók kiűzetése Sopronból.
XXXIII. Befejezés.

Leírás

Előszó

A Golgotai kereszt kétezer éve világít az Ember Életébe! Közel kétezer év után azonban elégtelennek mutatkozott a kereszt eszmei és erkölcsi felkészültsége, a zsidóság hódító és világhatalomra törő erejével szemben.

Jézus késői hívei lelkében meglazult a keresztény erkölcs, megfakult a krisztusi hit és már-már felülkerekedett a farizeus nemzetközi zsidóság sátáni hatalma. A zsidóság ördögi agyában született meg a világhatalomra törő nemzetközi zsidó-plutokrata-demokrata összefogás. Churchill, Roosevelt és Sztálin fegyveres hordáira várt a feladat: Talmudot állítani a kereszt, erkölcstelenséget az erkölcs, becstelenséget a becsület, fajtalanságot az erény és gyűlöletet a hit és szeretet helyébe.

Isten győzedelmeskedik a sátán felett most, amikor a magyar, német, olasz és a szövetséges fegyverek csapásai alatt fokról-fokra omlik össze a nemzetközi zsidó világhatalmi ábránd!

Megboldogult felpétzi Győry Jenőnek, „A Soproni zsidókapu” c. történelmi regénye nem csak arról ad képet, hogy milyen eszközökkel, mily szívóssággal és mohósággal hódított tért a zsidóság Magyarországon, hanem meggyőzi a még kétkedőket, hogy miért kell minden keresztény erkölcsű népi erőt összefogni a magyar nemzet élete érdekében! Miért kell megszabadítani magunkat a zsidóság erkölcstelen befolyása és kizsákmányolása alól!

El nem múló érdemet szerzett ennek a műnek megírásával a maga számára felpétzi Győry Jenő. A Kereskedő Ifjak Társulata hivatását teljesíti akkor, amikor ezt a szórakozásnak is kiváló művet a magyar olvasóközönség elé bocsátja!

Szeged, 1941. évi szeptember hó 1-én.

Sághy Tibor
A Kereskedő Ifjak Társulata elnöke.

(Visited 568 times, 1 visits today)

Érdekelhetnek még…