M. Katonka Mária: Hűség

900 Ft

Szerző: M. Katonka Mária
Cím: Hűség
Alcím: Vallomások a hontalanságból
Kiadás éve: 2009.
Kiadás helye: n.a.
Kiadó: Phoenix
Oldalszám: 248

OLVASS BELE!

Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

A Kiadó előszava
Katonka Mária rövid életrajza
Kóborlás a Hajdúságban
Augusztus 2-án, rab-városom helyett, magam ünnepelek
Hej Debrecen, ha rád emlékezem
Ami kimaradt a FÜLEMÜLE DAL-ból
Mi és a nagyvilág
Halhatatlan magyar szellem
Meséljen, édesanyám…!
Dr. Ravasz László püspök 80 esztendős
A reformáció emlékünnepére
Ki nevelte Zrínyi Miklóst…?
Zrínyi Miklós, a szigetvári hős
A Dózsa-év végére
Szent István napja utáni gondolatok
Egy Jókai regény 100 esztendős születésnapjára
Kik voltak Erdély legelső lakói
A 750 éves Aranybulla szerepe nemzeti életünkben
300 esztendeje, hogy megszűnt a független, szabad király-választó Magyarország
Az Aranybulla és a Lateráni Zsinat
Szent László király leánya, Piroska – Eiréne – alapította a világ legelső kórházát
Örök mécsek I.
Örök mécsek II.
Örök mécsek III.
Örök mécsek IV.
Magyar asszonyok és Tormay Cécile emlékére
Káldeától Ister-Gamig védelmében
Válaszlevél Szilvássy László főszerkesztő úrnak
Debrecentől a Niagaráig!
Nincs szebb, mint a széthúzás!
Történelmi-politikai összefoglaló
A fáraó országa és a hét szűk esztendő…!
Bizony… Megváltó született
Hungarizmus! Turanizmus!
Bárdossy László tragikus sorsa
Emlékezés 1944 októberére
Mit üzent a börtönből Szálasi Ferenc Nemzetvezető?
Kassai Ferenc búcsúlevele a siralomházból

Leírás

ELŐSZÓ

A hűség eszményi fogalom. Szavakkal nehéz formába önteni, mert a gyakorlati élet számtalan területén nyilatkozik meg.

Ebben a kötetben, ahol M. Katonka Mária hungarista újságírónő emigráns kiadványokban megjelent válogatott írásait találjuk, elsősorban a magyarságában tántoríthatatlan szerző hitvallása és hűsége tárul az olvasó elé.

Mint rövid élettörténete említi, az ébredő gyermeklélekben anyai nagyapja által elültetett magyar hagyományokhoz ragaszkodás adja az alapot fajtája szeretetéhez, ami végigkíséri rögös emigrációs útján egészen haláláig.

Már kora ifjúságától keresi a múlt dicső alakjairól szóló adatokat, a hazájukért áldozatos vezetőkről szóló megemlékezéseket, hősi tetteiket, megpróbáltatásaikat. Érzékeny lelkében fellángol a Honfoglalás utáni életáldozatok, mint Koppány, Ajtony, Dózsa György, a Nagyságos Fejedelem, az Aradi Vértanúk és sok millió magyar vértanúsága.

Keresi az utat a Horthy-éra gazdaságilag megnyomorított, 3 milliós földnélküli parasztréteg gyötrelmes sorsán javítani. Azén a rétegén, amely ezer éven át erejét és szellemi alapját, utánpótlását adta a Nemzetnek.

Küzdeni akar az 1867-es Kiegyezés utáni liberális métely ellen is, amely két emberöltő alatt elsekélyesítette az ország szellemi életét és már nem is burkoltan működik a nemzeti és keresztény életforma aláásásán.

A Hungarista Mozgalom megalakulásakor elsők között lép tagjai sorába. Hiszi, hogy a Mozgalom célkitűzései az összmagyarság érdekét szolgálják és alkotmányos úton elérhetők, egy általános magyar ébredéssel.

Újságírói pályafutását az Összetartás c. hetilapnál kezdi. Az uralkodó liberális réteg ijedten figyel fel állhatatos, következetes munkájára. Kiszolgálójuk, Sombor-Schweinitzer budapesti rendőrfőkapitány utasítására a politikai osztály detektívjei koholt politikai-összeesküvési vádakkal többször is letartóztatják és a hírhedt 200-as cellába zárják közönséges bűnözők közé. Megfélemlítése nemcsak sikertelen, de megacélozza hitét, erejét a további küzdelemhez.

Vállalja a koplalást, az éhezést a számára szent elvekért.

A hungarista eszmékhez, vezetőihez, munkatársaihoz érzett hűsége a „sötét“ hónapokban nyilvánul meg igazán.

Amikor a bolsevista horda leigázza az országot, elvbarátaival együtt ő is nyugatra menekül. A megpróbáltatás nehéz hónapjaiban élete kockáztatásával is vallja meggyőződéses elveit. Nem riad vissza a hazatoloncolás, a „háborús bűnös”-sé nyilvánítás és kiadatás lehetőségétől sem.

Az amerikai egyenruhába bújt fejvadászok kihallgatják, neve a „háborús bűnösök“ listájára kerül. Ennek ellenére a salzburgi börtönbe zárt és kiadatásra váró, Szálasi Ferenc által vezetett utolsó magyar koalíciós kormány család nélkül maradt tagjait látogatja és igyekszik az éhezéstől legyengült rabok életét elviselhetőbbé tenni olyan élelmiszercsomagokkal, amelyek megszerzéséért éjjeli padlósúrolást vállal amerikai katonai klubokban.

1948-tól – Franciaországba települése után – újrakezdi újságírói tevékenységét, majd Kanadában folytatja.

Számos nemzethű emigráns újság és folyóirat közli írásait Brazíliától Norvégiáig. A hontalan, életlehetőségeiktől megfosztott magyarok lelkébe önti a hitet és bíztatást: hű maradni a Hazához, szellemi értékeinkhez, hagyományainkhoz, az áldott anyanyelvhez, mert egyszer vége lesz a bolsevista uralomnak és felvirrad a magyar feltámadás napja.

Ezt tükrözi, szolgálja minden cikke, visszaemlékezései, az önfeláldozó neves és névtelen magyar hősöket dicsőítő sorai.

Amikor a nemzet nevében tündöklő, de a Rákosi-banda utasításait szolgai módon végrehajtó 45 utáni „magyar politikusok“ az Egyesült Államokba „emigrálnak” és megalakítják az álnemzeti Nemzeti Bizottmány elnevezésű gittegyletet, az elsők közé tartozik, akik leleplezik ezt a szélhámosságot.

Elhallgattatására ajánlatot tesznek megbízottjuk útján: 3 évig havi 800 dollárt ígérnek neki. Ezért „csupán“ negyedévenként egy-egy cikket kellene írnia a Hungarista Mozgalom – Nyilaskeresztes Párt „belső titkairól“, kipellengérezve a vezetők közötti olykori véleményeltérést. Ahogy azt a párt egy áruló tagja tette Habsburg Ottó szárnyai alá húzódva.

Válasza az ajánlattevőkhöz a következő volt:

„Ha Dárius minden kincsét megsokszorozva ajánlanák sem lennék fajtám, a magyar feltámadásba vetett hitem, volt vezetőim, munkatársaim árulója. Folytatom a nehéz fizikai munkát, amíg csak élek, amíg a Magyarok Istene el nem szólít. Tiszta lelkiismerettel akarok ítélőszéke elé állni. Hű maradok Hazámhoz, Nemzetemhez, régi és új Mártírjaink emlékéhez, amíg csak lélegzek.“

Ez a hűség sugárzik e kötet lapjain M. Katonka Mária minden sorából.”

(Visited 94 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„M. Katonka Mária: Hűség” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…