Akció!

Tower Vilmos: Másvilág, pokol, mennyország

Original price was: 1 150 Ft.Current price is: 1 035 Ft.

Szerző: Tower Vilmos
Cím: Másvilág, pokol, mennyország
Megjelent: 1945.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 303
Fájlok:

    PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

Előszó

I. RÉSZ
A MÁSVILÁG

1. A másvilág
2. A kérdések kérdése egy történeten át szemlélve
3. Lelkünkről
4. Fogalmaink tanúsága
Táplálék és energia
Látás és hallás
Akaratunk
Hogyan került hurokra egy gyermekrabló?
A történelem szava
A közép- és újkorból
Legerősebb ösztönünk
A filmben még a történelmet is megjavítják
Esetek, példák
Ártatlanul elítélve!
Mi következik mindebből?
Az élet értelme
Az erkölcs értelme
Sírjaink értelme
„Még senki sem tért vissza!”
Isten szava
Hármas életünk

II. RÉSZ
A KÜLÖN ÍTÉLET

Két példa, amely semmit sem bizonyít
Miért nem bizonyít semmit a fenti két példa?
Mikor ítél meg minket az Isten?
A külön ítélet helye, tárgya és módja
Egy kis elmélkedés a külön ítéletről

III. RÉSZ
A VILÁG VÉGE

A tudomány szava
Isten szava
Mikor lesz e világnak vége?
A világvég előjelei
A világ megújhodása

IV. RÉSZ
A TEST FELTÁMADÁSA

Feltámadunk!
Isten szava a Szentírásban
A feltámadás csoda, titok és kegyelem
Milyen testben fogunk feltámadni?
Milyen lesz feltámadott testünk?
A feltámadás hitének egyik földi áldása

V. RÉSZ
AZ UTOLSÓ ÍTÉLET

Az utolsó ítélet
Az utolsó ítélet ideje
Az utolsó ítélet helye
Az utolsó ítélet célja
Ki lesz a bíró az utolsó ítéletnél?
Hogyan jön el az isteni Bíró?
Krisztus megjelenésének hatása
Az utolsó ítélet módja
Az irgalmasság cselekedetei
Az ítélet kihirdetése
Az ítélet végrehajtása

VI. RÉSZ
A POKOL

A pokol fogalma
A Szentírás szava
Az Úr Jézus a pokolról
A történelem hite
A pokol észszerűsége
Hol van a pokol?
Kik jutnak a pokolba?
„Egyetlen halálos bűn”
A kereszteletlen gyermekek sorsa
Milyen a pokol?
„Távozzatok tőlem!”
A tűz
A pokol sötétsége és férge
„Sírás és fogak csikorgatása”
„A társaság”
A pokol örök volta
Isten szava
Isten végtelen fölsége és bölcsessége
Még más okok is
Lasciate ogni speranza
Mit szólnak a látomások a pokolról?
A büntetések különbözők
Egy ellenvetés
„Biztatás a bűnre?”
Más ellenvetés
Újabb ellenvetések
Kik tagadják a poklot?
A pokol Isten kegyelme, ajándéka és jótéteménye
Rövid kis elmélkedés

VII. RÉSZ
A TISZTÍTÓHELY

Mi a tisztítóhely?
Még neves protestánsok is
A zsidók hite a Szentírás szerint
A tisztítóhely az újszövetségi Szentírásban
Az Egyház hite s gyakorlata
Hol van a tisztítóhely?
Kik jutnak a tisztítóhelyre?
Miben áll a „tisztulás” a tisztítóhelyen?
Segíthetünk rajtuk!
A tisztítóhely kegy!

VIII. RÉSZ
A MENNYORSZÁG

Bevezető
Mi a mennyország? I.
Mi a mennyország? II.
Isten boldogító látása I.
Isten boldogító látása II.
Istenhez hasonlóvá leszünk!
Hol van a mennyország?
Az élet
Országunk!
Mennyei otthonunk
Dicsőség és öröm
A tudás
Béke és biztonság
Mennyei fény és világosság
A szépség
Gyönyör
A viszontlátás
A társaság
Bűntelenség
Mennyei kárpótlás
Amit a kezünkből következtethetünk
A valóság
Mentesség
A boldogság különböző foka
Különleges jutalmak
Két kérdés
Örökké tart!
Egy ostoba kérdés
Az üdvözültek segítsége
Kik jutnak a mennyországba?
És a másvallásúak?
Hányan üdvözülnek? I.
Egy tévedés kikerülése
Hányan üdvözülnek? II.
A mennyország földi vetülete
A célok célja!

Leírás

ELŐSZÓ

„Nincsen itt maradandó városunk,
hanem a jövendőt keressük.”
(Szt. Pál ap. szavai: Zsid. 13, 14.)

Hitünk tanítja, hogy földi életünk legfőbb és végső célja, hogy Istent megismerve, szeretve és neki szolgálva az örök üdvösséget elnyerjük.

Másszóval: Hitünk az emberi élet súlypontját a másvilágba helyezi. Ehhez a másvilági élethez hasonlítva, a mi mostani földi életünk tartamra, fontosságra és értékre szinte elenyészik.

Földi életünk a másvilághoz úgy hasonlít, mint a porszem a hegyhez, mint a csepp a tengerhez, mint a véges a végtelenhez.

És mindennek ellenére a másvilágról oly keveset tudunk, keveset hallunk és felőle talán kevéssé érdeklődünk is.

Kicsi a mi tenyerünk, de ha szemünk elé tesszük, eltakarja előlünk az egész földet és az eget. Hasonlóképp apró, jelentéktelen földi ügyek, érdekek, élvezetek, vágyak, törekvések, elképzelések is képesek lelkünk elöl eltakarni, elleplezni a végtelen értékű, örök tartalmú másvilági, igazi életet.

Sajnos, a másvilágról szóló irodalom is nagyon szűkkörű. Magyar nyelven meg egyáltalán nem jelent meg róla részletes munka.

A Görgényi fordította munkák már rég elfogytak, de nem is elégítenék ki a mai olvasót, pl. a Reffo-féle mű a mennyországról csupán csak ellenőrizhetetlen idézetek gyűjteménye, az idézetek forrásának említése nélkül.

Egyéb magyar nyelvű vallásos könyvekben is kevés szó esik a másvilági életről.

Schütz Antal egyetemi tanár írja „Krisztus” c. művében (1932. kiad. 233. old.): „Még aki elméletben hiszi is, sőt esetleg hivatásszerűen is hirdeti a másvilágot és ennek a földi életnek másvilági tájékozottságát, annak is gyakorlati magatartásán legtöbbször alig van látszatja ennek a másvilági hitnek.”

Az egyházi szónokok szentbeszédeiket rendesen az örök üdvösség elnyerésének kívánásával szokták befejezni, de ezzel azután rendesen be is érik, úgyhogy a templomi szószékről is ritkán hallunk részletesebb felvilágosításokat a másvilágról.

E hiányt óhajtja pótolni jelen mű, amelyet elsősorban a keresztény nagyközönségnek szántam, de amelyet talán érdeklődéssel forgathat a hittudományok szakembere is.

SZERZŐ

(Visited 457 times, 1 visits today)