Méhely Lajos: A magyar faj önvédelmi harca

450 Ft

Szerző: Méhely Lajos
Cím: A magyar faj önvédelmi harca
Alcím: A múlt bűnei s a jövő feladatai
Kiadás éve: 1933.
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Held
Oldalszám: 75

OLVASS BELE!

Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

I. A honfoglaló magyarság kialakulása
II. A honfoglaló magyarság fajképe
III. A magyarság faji hanyatlása
IV. A vérkeveredés élettana
V. Egy kis örökléstan
VI. A magyarság vérkeveredése
1. Törökös és ugoros magyarok kereszteződése
2. Törökös magyarok és az alpesi fajta kereszteződése
3. Ugoros magyarok s az alpesi fajta kereszteződése
4. Az északi fajta s a magyar fajták keveredése
5. Magyar-dinári kereszteződés
6. A magyar és a földközi fajta keveredése
7. Magyar-zsidó kereszteződés
VII. Fajegészségtani irányelvek
VIII. A magyar fajvédelem pragmatikája
1. Tiszta erkölcs
2. Magyarabb Magyarországot
3. Nemzeti birtokpolitika
4. Nemzeti művelődés
5. Népesedés és fajismeret
6. A zsidókérdés

Leírás

“Tizenöt évvel ezelőtt, 1918. évi október 30-án összeomlott az ezeréves Magyarország. Összeomlott, mert a világháborúban rettenetesen megfogyatkozott, a háború után pedig mesterségesen szétzüllesztett magyarság nem tudta a nemzet sírásói által jóelőre kitervezett összeomlást megakadályozni.

Így történhetett, hogy balkáni vad hordák sunyi tolvajok módjára lopakodtak be hazánknak tengernyi honfivérrel megszentelt földjére.

Azóta minden magyar ember lelkét mélységes bánat és a megalázottság keserű érzése marcangolja. Azóta szárny szegetten, elborult lélekkel botorkálunk a lét örömtelen útján s fásultan morzsolgatjuk az idő kerekén lepergő napokat, mert a lélek mélységeiből feltörő keservünk megdermeszti életerőnket.

Az azóta lefolyt idő nem hozott írt a mi vérző sebeinkre, azonban, Testvéreim, mégsem szabad a kétségbeesés örvényében elmerülnünk, mert ha végképp úrrá lesz rajtunk a halálos nosztalgia, akkor az események sodra örökre elsöpri ezt a megmaradt kicsiny országot.

Le kell tehát küzdenünk a mi nagy bánatunkat s magyar testvéreink lelkében föl kell élesztenünk az ígéretes jövő reményét, hogy megkezdhessük az elvesztett ország újraépítését.

Egy új honfoglalásra kell felkészülnünk, hogy a majdan felkelő nap ne egy halálra sebzett népre, hanem egy az erős eltökélés tüzében megtisztult, bűneiért megvezekelt és honfiúi bizodalmában megerősödött nemzedékre hintse sugarait. De, hogy ezt a célunkat elérhessük, fel kell kutatnunk a múltunkból fakadó tanulságokat, meg kell ismernünk a mi régi mulasztásainkat s világos fővel és bízó hittel kell megállapítanunk jövő faladatainkat.

A közelmúlt eseményeivel hamar végezhetünk, mert mai nap már mindenki tudja, hogy úgy az októberi, mint a márciusi lázadás, Magyarország összeomlásának ez a két közvetlen oka, csakis azért válhatott oly végzetessé, mert a sok, élettanilag helytelen vérkeveredés következtében fajiságában megrendült s ennek folytán gazdasági erejében is megtört magyarság a háborút követő zűrzavarban nem tudott a szabadkőműves zsidóság által rázúdított szocialista-kommunista áradattal megbirkózni.

A budapesti szabadkőműves páholyok s a galileisták aknamunkája által kirobbantott lázadás teljesen készületlenül találta az akkori ügyefogyott kormányt, melyre az agg Wekerle gyermetegsége nyomta rá bélyegét.

A Tisza István gróf eleste után vezér nélkül maradt országgyűlés pánikszerűen szaladt szét s nem akadt egy erőteljes vezérlő akarat, mely a gyáván meglapuló városi polgárságot hisztérikus vergődéséből kiragadva, férfias elszántsággal állt volna az ellenállásra kész, de kisded hazafias tábor élére.

Szinte hihetetlen, hogy a hősök nemzete megriadt nyájként tűrte egy testének-lelkének idegen faj hatalmi tobzódását, aminek azonban mélyreható okai vannak, melyekkel meg kell ismerkednünk, ha nem akarjuk, hogy az 1918-19. évi borzalmak megismétlődjenek s a magyarságot egy új csőcselékuralom jármába fogják.

Minden további fejtegetésünknek abból az élettudományi alapigazságból kell kiindulnia, hogy a nemzetek sorsát mindig biológiai erők irányítják, miért is minden nemzet felvirulása vagy elmúlása biológiai okoknak a következménye,

Magyarország összeomlásának biológiai okai vannak, mert nem a vesztett háború, nem a fronton harcoló hadsereg nélkülözése s ebből folyó csüggedtsége és nem is az ország gazdasági kimerülése tette lehetővé a szocialista-kommunista terrort, hanem egyes-egyedül a magyar faji lélek gyöngesége.

Vérbeli elemeinek nagyfokú pusztulása s az élettanilag helytelen vérkeveredés következtében faji állományban meggyöngült magyarság behódolt a hatalom birtokába jutott idegen fajréteg önkényének, úgyhogy a válság hamleti pillanatában, amikor a magyar nemzet léte forgott kockán, hiányzott az az elszánt faji ellenállás, az a visszaütő erő, mely a „vörös ököl” okozta katasztrófát elháríthatta volna.”

(Visited 64 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Méhely Lajos: A magyar faj önvédelmi harca” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…