Varga László S J: Új társadalmi rend felé

500 Ft

Szerző: Varga László S. J.
Cím: Új társadalmi rend felé
Kiadás éve: 1933.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 80
Fájlok:

  • PDF – képes, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

Bevezetés
A válság árnyékai
     Ki a felelős?
     Sietnünk kell!
Rendszerváltozás vagy foltozgatás?
     Amiben a forradalom téved
     Hogyan lehet a forradalmat megelőzni?
     Miben áll a társadalmi rendszerváltozás?
Szükséges-e a magántulajdon?
     A magántulajdon kettős jellege
     A tulajdonjog és az állam
Mi lesz a proletársággal?
     A tőke és a munka részesedése a termelés jövedelmében
     A jövedelemfölosztás aranyszabálya
     Az igazságos munkabér
     Az igazságos bér a családi bér
     A női munka
     Az igazságos ár
Az állam reformja
     Az új szociális gazdasági rend céljai
     Mi a szociális önkormányzat vagy szaktestületi rendszer?
     Mi lesz az új rendszernek az eredménye?
Meg lehet-e valósítani a Quadragesimo anno programját?
     Hogyan lépjünk munkába?

Leírás

„Bevezetés

1. A Quadragesimo anno című körlevél, XI. Pius pápa szociális világszózata, 1931 május 15-én jelent meg. Azóta egész könyvtárt írtak róla; katolikusok és szociálisták, sőt még zsidók is egyre többet foglalkoznak vele, a moszkvai sajtó a vörös front ellen intézett legveszedelmesebb offenzivának tartja és térhódítását növekvő aggodalommal figyeli. Félő azonban, hogy hazánkban ugyanaz a sors éri, mint elődjét, a Rerum novarum-ot: elfelejtjük, mert bár nálunk minden külföldi dolog, bármennyire nevetséges, vagy egészségtelen legyen is az, szíves fogadtatásra talál, csak a nagy eszmék halnak meg vagy laposodnak el.
A körlevél időszerűségéhez szó sem férhet, legföljebb azt mondhatná valaki, hogy eszmék és elvek hangoztatásával a világképet és a szociális helyzetet megváltoztatni nem lehet. Ne felejtsük azonban el, hogy a marxizmus is valamikor egy csomó cikk, néhány vaskos, érthetetlen könyv és egy kiáltvány volt mindössze és ma a történelemnek egyik legsúlyosabb tényezője. A Quadragesimo anno a katolikus társadalomtudomány több évtizedes nagyszerű munkájának halhatatlan gyümölcse, a jövő keresztény társadalmi mozgalmának alapvető alkotmánylevele, amelynek igazságáért az Egyház természetfölötti tanító tekintélye vállalt kezességet és nem néhány önmagával és a társadalommal meghasonlott szellemnek nagyszabású tévedése, mint a szocializmus. Miért ne számíthatna tehát legalább is olyan mértékű érvényesülésre, mint amaz?
Mivel azonban tömör nyelvezete miatt a nagyközönség nem olvashatja oly könnyen, mint egy politikai röpiratot, vagy valami regényt, népszerűén is fel kell dolgozni, hogy minél előbb átjárja legalább is a katolikus közvéleményt.
2. Tettrekész és alkotni vágyó fiataljaink nem egyszer panaszkodtak már, hegy mi katolikusok, amikor a szociális kérdésekről van szó, kifogástalan készséggel és buzgósággal cáfoljuk meg a szocializmust éppúgy, mint a liberális kapitalizmust, de pozitív, kézzel fogható programot nyújtani híveinknek és a téves elméletekkel építő javaslatokat szembeállítani nem tudunk. Pedig ez a pozitív program nagy körvonalakban megtalálható a Quadragesimo anno-ban, csak ki kell azt fejteni, a katolikus társadalomtudomány forrásműveinek segítségével és alkalmazni kell az előttünk feltorlódott problémák megoldásánál.
3. A katolikus akció sikere ma nemcsak a kereszténységnek, hanem az egész művelt emberiségnek életkérdése. Ennek legfontosabb része a szociális akció. XI. Pius és minden mélyebben gondolkozó keresztény ember tisztában van azzal, hogy az Egyháznak a jövő társadalmi életében csak akkora szerepe lesz, amekkorát most vállal a társadalmi kérdés megoldásának munkájában. Mi azonban azt is tudjuk, hogy az emberiség sorsa és a megoldás kulcsa a kezünkben van, mert új társadalmat, új közéletet, új szociális jogrendet, új gondolkozásé, új meggyőződésű emberek nélkül megvalósítani nem lehet. Azok a láthatatlan életerők, erkölcsi pántok és traverzek, amelyeket a modern emberiség elhasznált vagy jobban mondva, el akart pusztítani, csak a kereszténységben találhatók meg, ott hevernek kiaknázatlanul és elfelejtve. A világnak látszólagos bölcsessége is csődöt mondott.
Most tehát elérkezett az idő, hogy a világosság háttérbe szorított fiai lépjenek a front élére és vezessék a mentési munkálatokat, harcoljanak s építsenek egyszerre. Aki az Egyházat menti, a társadalmat menti és aki a társadalmat segíti talpra állani, az Egyház ügyét szolgálja. Ez a történelmi feladat a mi vállainkra nehezedik. A katolikus akció szociális akció nélkül soha érvényesülni nem fog, hogy azonban a szociális akció, melyet joggal nevezhetünk Európa, sőt az egész világ új megtérítésének és a szociális pogányság barbársága ellen támadó új keresztény forradalomnak, csakugyan sikerre is vezessen, szükséges, hogy ennek a mozgalomnak rohamcsapatai, főleg a mi keresztény ifjúságunk és álmos tétlenségben heverő katolikus tömegeink biztosan és alaposan ismerjék teendőiket, a nehézségeket, a módszereket és célokat, a fölépítendő társadalmi épület egész tervrajzát.
A keresztény társadalmi akció névtelen hőseinek és munkásainak szerény, de talán használható eszközül ajánlja a szerző a Quadragesimo anno körlevélnek ezt a rövid kifejtését.”

(Visited 184 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Varga László S J: Új társadalmi rend felé” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…