Akció!

Bangha Béla S. J. összegyűjtött munkái – XI. kötet

Original price was: 2 050 Ft.Current price is: 1 845 Ft.

Szerző: Bangha Béla S. J.
Cím: Összegyűjtött művei – XI. kötet
Alcím: Világnézeti válaszok
Szerkesztő: Dr. Biró Bertalan
Kiadás éve: 1942-43.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 420
Fájlok:

  • PDF – képes, OCR-es karakterfelismeréssel

Tartalom:

Világnézeti válaszok
Előszó.
I. Vallás.
II. Isten.
III. Az ember.
IV. Kinyilatkoztatás és kereszténység.
V. Krisztus.
VI. Az Egyház.
VII. Istentiszteleti élet.
Befejezés

Szabadkutatás értéke
Gondolkozás-e a szabadgondolkozás?
Az ész tanúsága az Isten mellett
Világrend és Isten
A monizmus mint világnézet
Hogyan tudjuk, hogy evangéliumaink azonosak stb.
A fajelmélet értéke
Jézus Krisztus nemzetiszocialista megvilágításban
Modern természettudósok a vallásról
Örök remények
Jézus jelentősége az emberiség történetében
Megjegyzés
Tartalomjegyzék

Leírás

„ELŐSZÓ.

Krisztus igazságot jött hirdetni a világnak s az igazság szerinte „megszabadít minket”. Az igazsággal azonban kezdettől fogva mereven szembenállt a tévedés és a fogalomzavar, az emberi nem egyik legszomorúbb öröksége a bűnbeesés óta. Növeli a tévedés széles lehetőségeit az, hogy sokaknak valósággal érdeke az igazság elhomályosítása s azok a sötét hatalmasságok is, amelyek a „hazugság atyjának” bérzsoldjában állanak, ma fürgébbek és zsákmányéhesebbek, mint valaha voltak.
Fájdalmas és megdöbbentő látvány: egy világ hányódik-tépődik a tévedések hínárjában, a hamis jelszavak, divatos tévedések, a félrevezetés és hazugságok hálói közt! Egy társadalom, amely az élet legmélyebb s legszentebb kérdései körül oly siralmas tudatlanságot árul el s oly nagy számmal hull zsákmányául a valótlanságok és felületességek démoni erejének! Emberek, akik tulajdonképp mind az igazság számára volnának teremtve s akik számára Krisztus a legmagasztosabb és legboldogítóbb igazságok egész kincsesházát nyitotta meg, ma özönével zuhannak bele végzetes tévedések és önámítások szakadékaiba, engedik megmételyezni s megmérgezni a felfogásukat, ítéletüket, ízlésüket, gondolkozásuk egész módszerét s elfordulva az igazságtól szépen hangzó mesék és nevetséges hiedelmek után rohannak. Egyként hull a téveszmék örvényébe az egyszerű, tanulatlan nép s a magát műveltnek nevező tanult osztály, amelynek világnézeti eligazodása gyakran semmivel sem fegyelmezettebb, biztosabb és logikusabb, mint a vályogvető cigányé vagy a falusi javasasszonyé.
Nincs ma a keresztény világnézet bajnokainak, nincs ma az Anyaszentegyház igazsághirdető s igazságvédő osztagának sürgősebb teendője, mint ez: felvilágosítani a félrevezetetteket! Letépni a szemükről a hályogot! Szétvágni a mesék, ráfogások, félremagyarázások és világnézeti babonaságok sűrű szövedékét! Rámutatni a divatos félreértésekre és félremagyarázásokra, feltárni az emberek előtt a legfőbb és legszebb igazságok napfényes, békeosztó világát!

Nem szakszerű és tudományos fejtegetésekben csupán, amelyeket a közönség ritkán olvas s amelyekben úgysincs hiány. Hanem a mindennapi élet nyelvén s a világi emberek igényeihez mérten, lehetőleg azoknak az elnagyolásoknak, félremagyarázásoknak s ellenvetéseknek szemmelkövetésével, amelyekben a vallási tájékozatlanság és fogalmi zavar ma leginkább mutatkozik, amiket legtöbbször hangoztatnak akár az itthon kitermelt, akár a külföldről becsempészett újpogányság, akár pedig a szekták igehirdetői. Szerény és kicsi mértékben ezt akarja megkísérelni e könyv. Kicsi mértékben, mert minden elképzelhető ellenvetés tárgyalása megint vaskos kötetté duzzasztaná az írást, ami magában is akadálya lenne a gyakorlati s célbavett haszonnak. A bővebb eligazítást megtalálja mindenki, aki keresni akarja, akár a szerző négykötetes hitvédelmi munkájában1, akár a Katolikus Lexikon idevágó köteteiben,2 akár pl. Schütz Antal Dogmatikájában,3 vagy amennyiben történelmi kérdések, a Pázmány Péter Irodalmi Társaság által kiadott Egyháztörténetben.4 A faji vallásról Klemm Kálmán könyve nyújt bővebb felvilágosítást.5 Az Isten-érveket Kiss János adja elő világosan és szabatosan.6 A harcos istentagadás és egyházellenség ma egész országokban pergőtűzszerűen támadja a keresztény és katolikus világnézetet. Jaj nekünk, ha a csekély iskolai hittanoktatásra vagy a templomi igehirdetésre hagyatkozva azt hisszük, népünk s közönségünk eléggé felvértezetten nézhet szembe egy esetleg nálunk is felbukkanó vagy máris felbukkant vallásellenes agitációval. Késő lesz akkor kiáltozni tűzoltó után, amikor a házunk fele már leégett. A Katolikus Akció ezért sürgeti annyira a világiak vallási és főleg hitvédelmi képzését, hogy az eljövendő, sorsdöntő világnézeti harcokban, ha majd esetleg egy jövendő egyházüldözés a papság kezét-lábát gúzsbaköti s az iskolai hitoktatást, az igehirdetést és a sajtót béklyóba veri, a világiak is rendelkezzenek olyan hitvédelmi készültséggel, hogy semmiféle erőszak, terror, hitegetés vagy tömegámító propaganda le ne üthesse őket a lábukról.
Szeretnék, ha ebben a felvértező munkában e szerény kiadványunk is hasznos szolgálatot tehetne.

Bangha Béla.”

1 Nagy kérdések útján. 1923. — Istenhit és istentagadás. 1923. — Jézus istenségének bizonyítékai. 1923. — A katolikus Egyház krisztusi eredete. 1923.
2 Katolikus Lexikon. 4 kötet. 1931.
3 Schütz Antal: Dogmatika. 1937.
4 A keresztény Egyház története. Bangha Béla és Ijjas Antal szerkesztésében.
5 Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? 1937.
6 Kiss János: Az Isten megismerése a látható világban.

(Visited 115 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Bangha Béla S. J. összegyűjtött munkái – XI. kötet” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…